Nu må du kun køre 60 km/t på en del af Tåstrupvej.

Solrød Kommune har fået tilladelse af politiet til at sætte hastigheden ned på den del af Tåstrupvej, der går mellem Cementvej og Solrød Byvej.

Du skal nu køre lidt langsommere på en del af Tåstrupvej. Politiet har givet kommunen tilladelse til at sætte hastigheden ned fra 70 til 60 km/t på stykket mellem Cementvej og Solrød Byvej.

Ændringen i den tilladte hastighed er gjort for at sænke trafikstøjen i området af hensyn til naboerne. Erfaringstal viser, at ved at sænke hastigheden fra 70 til 60 km/t reduceres trafikstøjen med 1,8 dB.

Ifølge Vejsektoren giver en reducering af støj på 3 dB en oplevelse af, at støjen halveres.

Du kan læse mere om trafik i Solrød Kommunes Trafikplan (2021-2025).