Nu kan du søge om at blive nævning og domsmand

Har du lyst til at være nævning og domsmand? Så er det nu, du kan sende en ansøgning.

I Danmark er der tradition for, at almindelige borgere er domsmænd og nævninge i visse straffesager, hvor de skal hjælpe rettens juridiske dommere med at dømme.  

Nævninge og domsmænd kaldes som en samlet betegnelse for lægdommere og skal afspejle befolkningen bredt på tværs af køn, alder, uddannelse, beskæftigelse og etnisk oprindelse.

Hvis du har lyst til at være lægdommer, så kan du nu ansøge om at komme på den grundliste, som Østre Landsret udvælger lægdommerne efter.

Du skal være opmærksom på, at man som lægdommer bliver valgt for en fireårig periode, som næste gang løber fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2027.

Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud. Det vil sige, at du har pligt til at være lægdommer i hele perioden.

Du kan søge om at blive lægdommer frem til onsdag den 22. februar 2023 via Solrød Kommune, hvor du også kan læse mere om det at være lægdommer. Det kan du gøre på siden her.