Kom til dialogmøde om livsvilkårene for borgere med handicap

D. 27. marts kan du lære mere om Handicaprådets arbejde og præsentere dine ideer for kommunens aktører.

Er du borger med en funktionsnedsættelse, pårørende eller alment interesseret i forholdene for kommunens borgere med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser? 

Så får du d. 27. marts i Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter muligheden for at få et bredere kendskab til Handicaprådets arbejde i kommunen og præsentere dine ideer i dialogen med en række centrale aktører.

Til mødet deltager byrådet, borgerrådgiveren, frivillighedskonsulenten, Handicaprådet, repræsentanter fra de lokale Handicaporganisationer og relevante medarbejdere i kommunen, der vil drøfte generelle udfordringer og løsninger inden for handicapområdet.

Der vil dog ikke blive mulighed for at drøfte egen eller andres individuelle sager.

Mødet finder sted fra klokken 17-19.15.