Kærstien spærres af fra den 6. februar 2023 til marts 2024

I forbindelse med byggeriet af den nye hal ved Solrød Idrætscenter spærres Kærstien af fra den 6. februar 2023 og til marts 2024.

Den 6. februar 2023 begynder Solrød Kommune arbejdet med at opføre en ny hal ved Solrød Idrætscenter. Det betyder, at der i byggeperioden frem til marts 2024 vil være ændret på adgangsvejene omkring hallerne.

Kærstien spærres helt af. Det vil derfor ikke være muligt at komme ind i idrætscenteret fra sydsiden, og det meste af den sydlige parkeringsplads inddrages også til byggeplads. Desuden vil der midlertidigt blive opsat bomme på Mosestien i forbindelse med jordkørsel mellem idrætscenteret og boldbanen. Bommene vil dog ikke forhindre adgang fra Mosestien.

Gående eller cyklister på vej til Børnenes Idrætshus eller Solstrålen kan derfor med fordel bruge Mosestien til at komme frem til begge instutioner, da dette vil undgå farlige situationer på baggrund af blandet trafik mellem store og små trafikanter.

Det vil være muligt at benytte Vestre Grænsevej i stedet for Kærstien til at komme ind på Fasanvej.