Der er valg til Ældrerådet den 16. november 2021

Der skal vælges 7 medlemmer og op til 7 suppleanter til Solrød Kommunes Ældreråd.

Samme dag, som krydset skal sætte til kommunal- og regionalvalget, er der også valg til Solrød Kommunes Ældreråd. 

Det vil sige, at alle borgere over 60 år, der har fast bopælsadresse i Solrød Kommune, kan være med til at vælge de 7 medlemmer og op til 7 suppleanter, der skal vælges til Ældrerådet. 

Valget finder sted den 16. november 2021 og afholdes på samme valgsteder som kommunal- og regionalvalget. 

Hvem kan stille op til Ældrerådet?
Alle personer, der er fyldt 60 år senest den 16. november 2021 og har fast bopæl i Solrød Kommune kan stille op til Ældrerådet. 

Opstilling sker på kandidatlister, som udleveres i Borgerservice, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand. Kandidatlister kan også rekvireres via mail til Ældrechef Bente Gaardhøj Johansen, bgj@solrod.dk, som vil sørge for, at kandidatlisten bliver sendt til kandidatens e-boks.

På kandidatlisten opstilles en person, og kandidatlisten skal underskrives af kandidaten.

Vær opmærksom på, at sidste frist for aflevering af kandidatlister er den 18. oktober 2021 kl. 12. 

Selve valget bliver opgjort i Aktivitets- og frivilligcenter den 17. november 2021 fra kl. 9.