Brænd ikke huset ned med ukrudtsbrænderen

Husk de fem gode råd, når du bruger ukrudtsbrænderen.

Uheld eller mangel på forsigtighed med en ukrudtsbrænder betød sidste år, at brandvæsenet rykkede ud til mere end 360 brande. Det er derfor en god idé at følge Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen fem gode råd om brug af ukrudtsbrænder: 

  • Hold god afstand til bygninger, hække og andet, der kan brænde
  • Ukrudtet skal svitses – ikke brændes
  • Brug ikke ukrudtsbrænderen, hvis det er tørt eller blæser
  • Tjek, at du ikke efterlader gløder, der kan blusse op
  • Hav altid vand i nærheden

Hvis du gerne vil anvende åben ild i haven eller i naturen, så tjek brandfareindekset på Brandfare.dk og se, om der er forhøjet brandfare eller udstedt afbrændingsforbud. Forholdene kan variere fra dag til dag, så du bør altid tjekke, hvad der gælder der, hvor du er. Du kan også finde andre gode råd om at undgå brand i naturen på Brandfare.dk.

Ved brand eller tilskadekomst

Ring 1-1-2, hvis der opstår brand, som du ikke selv kan slukke. Ved forbrændinger skal du afkøle huden med rindende, lunkent vand og følge de almindelige førstehjælpsråd om, hvornår du bør søge lægehjælp.