Færdsel med hunde på stranden

Foråret er kommet og rigtig mange vil gerne ud at nyde naturen med eller uden hund.

Som hundeejer er det vigtigt at kende til reglerne for færdsel med hunde på stranden. Reglerne er udformede for at vise hensyn til øvrige besøgende, men i høj grad også for at beskytte naturen og i særlig grad ynglende fugle. 

Solrød Kommune og Naturstyrelsen modtager jævnligt henvendelser om løse på bl.a. Staunings Ø. Sydspidsen af Staunings Ø er særligt beskyttet, fordi det er yngleområde for bl.a. strandskade, stor præstekrave og havterne. Hegnet, der adskiller sydspidsen af Staunings Ø fra den øvrige del er netop blevet fornyet med klaplåger og tydelig skiltning om at adgang er forbudt fra 1. april til 15. juli. I denne periode skal fuglene have fred til at yngle og pleje deres unger. 

Reglerne for færdsel med hunde på stranden er: 

  • Generelt skal hunde føres i snor på stranden fra 1. april til 30. september.
  • I Trylleskoven og på de fredede landarealer ved Staunings Ø - altså mellem Fuglesangsvej i nord og Skensved Å i syd - skal hunde føres i snor hele året.
  • På Staunings Ø og Ølsemagle Revle må du slet ikke have din hund med fra 1. april til 31. august, og resten af året skal du have din hund i snor.
  • På sydspidsen af Staunings Ø er der adgang forbudt både med og uden hund i perioden 1. april til 15. juli. 

Ønsker man at lade sin hund løbe frit henviser vi til de etablerede “hundeskove” i Engstrup Mose ved Markstien/Fåreager, ved Åsvej og ved Karlstrup Kalkgrav.