Parkbo Vuggestue og Børnehave får ny profil og skifter navn

Parkbo Vuggestue og Børnehave får en ny profil med bæredygtighed som kernen og skifter fra 1. juni navn til 'Blomsten'

Omgivelserne forbliver de samme, men børnene, forældrene og medarbejderne i Parkbo Vuggestue og Børnehave kommer fra 1. juni til at gå ind ad døren til et næsten helt nyt dagtilbud.

Dagtilbuddet får en helt ny profil med bæredygtighed som det helt centrale omdrejningspunkt og derfor skifter dagtilbuddet også navn til Blomsten, for at sætte spot på den nye profil.


Siden foråret 2023 har dagtilbuddet været optaget af fænomenet bæredygtighed i børnehøjde. Arbejdet med bæredygtighed kobles tæt til dagtilbudsloven og 'Den styrkede pædagogiske læreplan' og personalegruppen har derfor arbejdet med, hvordan læreplanstemaerne og arbejdet med bæredygtighed i børnehøjde, kan sammenkædes.

De 6 læreplansmål, som fremgår i ’Den styrkede pædagogiske læreplan’ kan grupperes i tre temaer, der er mulige at arbejde med i børnehøjde:

  • Vores liv
  • Vores planet
  • Vores samfund

Under begrebet bæredygtighed gemmer der sig et væld af inspiration til dagens leg for børnene. Lege, som alle bidrager til, at børnene udvikler sig til at blive nysgerrige, modige, robuste og medmenneskelige, som er de fire karaktertræk i dannelsesstrategien for børn og unge i Solrød Kommune. Og ikke mindst understøtter, at børnene lærer at agere refleksivt i forhold til det samfund og den verden, de er en del af.


Det har været et ønske, at dagtilbuddets navn skal være med til at underbygge denne bæredygtighedsprofil og give inspiration til bæredygtige aktiviteter. Det nye navn 'Blomsten' er fundet i fællesskab af personalegruppen og forældrebestyrelsen.