Personlige forholdPersonlige forhold

Socialt bedrageri

Her kan du læse om socialt bedrageri

Det er Solrød Kommunes mål, at være med til at forebygge socialt bedrageri og stoppe socialt bedrageri så tidligt som muligt, så det sikres at sociale ydelser i Solrød Kommune udbetales på et korrekt grundlag.

Formålet er at sikre, at ingen får udbetalt sociale ydelser uberettiget og ved, at kommunens medarbejdere arbejder helhedsorienteret, giver vi borgerne en bedre og hurtigere service.

Hvad gør Solrød Kommune

Solrød Kommune er en enhedsforvaltning. Det betyder, at medarbejdere indenfor kommunen kan udveksle oplysninger på tværs af forvaltningerne, når det er relevant for den sagsbehandler, som modtager og indhenter oplysninger.

Det handler om, at sikre at de borgere, som har behov for ydelser mod misbrug af offentlige midler, som socialt bedrageri er.
Socialt bedrageri er strafbart og kan resultere i tilbagebetaling og eventuelt politianmeldelse.

Hvornår er man enlig?

Som hovedregel er man enlig, når man ikke lever i et ægteskabslignende forhold. Læs mere om reglerne i disse pjecer: Enlig eller samlevende, børnetilskud og Enlig eller samlevende, Pensionister

Hvad er dine pligter?

Det er vigtigt at ændringer i dine personlige forhold meddeles til Solrød Kommune. Det kan for eksempel være at din folkeregisteradresse ændres - som skal være den adresse, hvor du opholder dig / sover på, eller økonomiske forhold, som du har ændringer til. Solrød Kommune er altid parat til at hjælpe dig med at afklare din situation.

Anmeld socialt bedrageri

Hvis du har en formodning om, at der er er sociale ydelser, som ikke udbetales på et korrekt grundlag, kan du melde dette til Solrød Kommunes kontrolgruppe.

Der er tale om socialt bedrageri, når en borger modtager offentlige ydelser, som vedkommende ikke er berettiget til. Det kan enten være fordi borgeren ikke har givet korrekte oplysninger til kommunen eller undlader at oplyse kommunen om ændringer i sine personlige forhold - det kan for eksempel være, at borgeren bor og opholder sig et andet sted end den adresse, vedkommende har oplyst til kommunen.

For at kommunen har mulighed for at undersøge din henvendelse, skal vi som minimum have disse oplysninger:

  • Navn og adresse på den person eller de personer, der er formodning om ikke modtager ydelser på korrekt grundlag.
  • kort beskrivelse af hvad din formodning går ud på
  • hvor lang tid har det foregået

Vi gør opmærksom på, at alle henvendelser bliver taget alvorligt og at du som anmelder ikke er part i sagen, og du har derfor ikke krav på indsigt i sagens videre forløb. Anmeldelser fra navngivne personer vil modtage kvitteringskrivelse på, at vi har modtaget anmeldelsen.

Du anmelder socialt bedrageri via selvbetjeninglinket i boksen ude til højre på denne side.

 

Du kan læse mere om retningslinjer og arbejdsgrundlag for kontrolarbejdet i Solrød Kommune her.

Siden er sidst ændret: 04-12-2020 Til top