Personlige forholdPersonlige forhold

Priserne på pas (2024)

Er du over 18 år, men ikke folkepensionist?

Så koster det 893 kr. at få lavet eller fornyet dit pas. Gyldigheden for passet er 10 år fra udstedelsesdatoen.

Er du folkepensionist? 

Så koster det 381 kr. at få lavet eller fornyet dit pas. Gyldigheden for passet er 10 år fra udstedelsesdatoen.

Er du mellem 12 og 18 år?

Så koster det 181 kr. at få lavet eller fornyet dit pas. Gyldigheden for passet er 5 år fra udstedelsesdatoen.

Er du under 12 år?

Så koster det 150 kr. at få lavet eller fornyet dit pas.

For børn og unge mellem 2 og 18 år er gyldigheden for passet 5 år fra udstedelsesdatoen.

For børn under 2 år er gyldigheden for passet 2 år.

Er dit pas mistet/bortkommet, stjålet eller ødelagt? Så er prisen det dobbelte af normalprisen for et nyt pas.

Siden er sidst ændret: 04-01-2024 Til top