Personlige forholdPersonlige forhold

Kørekort

Du skal henvende dig til kommunen, når dit kørekort skal fornys eller ændres.

Ønsker du at få udstedt et ny kørekort - hvis du f.eks. har skiftet navn, eller dit kort slet og ret er slidt - koster det 280 kr.

Du skal henvende dig i kommunens Borgerservice og samtidig medbringe:

  • et vellignende foto
  • dit gamle kørekort

Hvis du ikke har et kørekort af kreditkorttypen eller et gyldigt pas, skal du i stedet medbringe din originale dåbs- navne- eller fødselsattest, samt billedlegitimation.

Priser for fornyelse af kørekort:

  • Kørekort til lastbil og bus koster 160 kr., for ansøgere fyldt 70 år koster det 130 kr.
  • Erhvervskort koster 280 kr.
  • Kortkort med kørelærergodkendelse koster 280 kr.
  • Kørekort som er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold for ansøgere er gratis.
  • Andre kørekort end dem nævnt oven over koster 130 kr.

Alle kørekort, der udstedes til gruppe 1, har en gyldighed på 15 år, medmindre kørekortet er begrænset som følge af helbredsmæssige forhold.

Du skal fortsat forny dit kørekort, når dette udløber. Der skal som udgangspunkt ikke vedlægges en lægeattest, når der søges om fornyelse af kørekort til Gruppe 1, uanset alder hos ansøger. Og du skal regne med en produktionstid på ca. 14 dage. Det betyder, at du kan henvende dig i Borgerservice for at forny dit kørekort omkring 14 dage før det udløber.

Hvis kørekortets gyldighedstid tidligere har været individuelt, skal der indleveres lægeattest i forbindelse med ansøgning om fornyelse af kørekort.

For førere af motorkøretøjer i gruppe 2 er de hidtidige regler fortsat gældende, og der vil fortsat skulle indleveres lægeattest ved fornyelse af kørekort.

Siden er sidst ændret: 25-09-2018 Til top