Personlige forholdPersonlige forhold

Kørekort

Du skal henvende dig til kommunen, når dit kørekort skal fornys eller ændres.

Du skal henvende dig i kommunens Borgerservice, når dit kørekort skal fornys eller ændres, og samtidig medbringe:

 • Et vellignende foto
 • Dit gamle kørekort

Hvis du ikke har et kørekort af kreditkorttypen eller et gyldigt pas, skal du i stedet medbringe din originale dåbs,- navne- eller fødselsattest samt sundhedskort.

Priser på kørekort

 • Bortkommet kørekort (duplikatkørekort) - 280 kr.
 • Kørekort ændring - 280 kr.
 • Fornyelse af erhvervskørekort - 280 kr.
 • Fornyelse af kørelærergodkendelse - 280 kr.
 • Fornyelse uden erhvervsmæssig personbefordring (tidsbegrænset pga. sygdom) - 0 kr.  
 • Kørekort erhverv (tidsbegrænset pga sygdom) - 120 kr.
 • Fornyelsesgruppe 1 (gyldighed 15 år) - 140 kr.
 • Fornyelsesgruppe 2 (gyldighed 5 år) - 180 kr.
 • Internationalt kørekort - 25 kr.
 • Ombytning af udenlandsk kørekort - 280 kr.

Pris på køreprøve

 • Almindelig køreprøve 1000 kr.
 • Kontrollerende køreprøve (generhvervelse af kørekort) 890 kr.

Gruppe 1 = Kategorierne LK, AM, T/M, A1, A2, A, B og BE
Gruppe 2 = Kategorierne C2, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE og erhvervskørekort

Alle kørekort, der udstedes til gruppe 1 (små kategorier), har en gyldighed på 15 år, medmindre kørekortet er begrænset som følge af helbredsmæssige forhold.

Du skal forny dit kørekort, når det udløber. Der skal som udgangspunkt ikke vedlægges en lægeattest, når der søges om fornyelse af kørekort til gruppe 1 (små kategorier) uanset alder hos ansøger. Du skal regne med en produktionstid på ca. 2-3 uger. Du kan tidligst forny dit kørekort 3 måneder før udløb.

Hvis kørekortets gyldighedstid tidligere har været individuelt, skal der indleveres lægeattest i forbindelse med ansøgning om fornyelse af kørekort.

For førere af motorkøretøjer i gruppe 2 (store kategorier) skal der altid indleveres lægeattest ved fornyelse af kørekortet.

Siden er sidst ændret: 28-09-2023 Til top