Personlige forholdPersonlige forhold

Grundlovsceremoni for ansøgere om dansk indfødsret

Siden 2020 har Solrød Kommune to gange om året afholdt en grundlovsceremoni, hvor byrådet inviterer ansøgere om dansk indfødsret til en ceremoni med henblik på, at ansøgeren opnår dansk statsborgerskab. Ceremonien kaldes for grundlovsceremoni, og invitationen bliver annonceret her på solrod.dk og i ugeavisen.

Til ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven. 

Cermonier i Solrød Kommune

Solrød Kommune holder normalvis to grundlovsceremonier om året - i foråret (den 25. april 2024) og i efteråret. 

Datoen for den næste grundlovsceremoni er torsdag den 31. oktober 2024 kl. 16.00, ceremonien holdes i lokale 25, på 1. sal over Solrød Bibliotek og Kulturhus, Solrød Center 4, 2680 Solrød Strand.

Tilmelding senest den 23. september 2024.

Tilmelding kan ske via denne formular.

OBS: Medbring

Til grundlovsceremonien skal ansøger om statsborgerskab medbringe gyldig billedlegitimation, som kan være én af følgende legitimationer:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
  • Pas udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Hvis du ikke har en af de nævnte former for legimitation, skal du kontakte Udlændinge- og Integrationsministeriet og spørge om tilladelse til at benytte en anden form for legitimation.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Center for Politik og Digitalisering på telefon 56 18 20 15 eller via e-mail: cpd@solrod.dk.

Siden er sidst ændret: 07-06-2024 Til top