Personlige forholdPersonlige forhold

Grundlovsceremoni for ansøgere om dansk indfødsret

To gange om året vedtager Folketinget en lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du også deltage i en grundlovsceremoni.

Siden 2020 har Solrød Kommune to gange om året afholdt en grundlovsceremoni, hvor byrådet inviterer ansøgere om dansk indfødsret til en ceremoni, med henblik på at ansøgeren opnår dansk statsborgerskab. Ceremonien kaldes for grundlovsceremoni, og invitationen bliver annonceret her på solrod.dk og i ugeavisen.

Til ceremonien skal du skal skrive under på, at du vil overholde grundloven. 

Kommende cermonier:

Solrød Kommune holder nomalvist to grundlovsceremonier om året - i foråret og i efteråret.

Datoen for den næste grundlovsceremoni er den 1. juni 2023 kl. 16.00-17.30

Tilmelding:

Tilmelding kan ske til borgerservice@solrod.dk eller ved telefonisk henvendelse i vores åbningstid.

Medbring:

Til grundlovsceremonien skal ansøger om statsborgerskab medbringe:

  • Gyldig billedlegitimation
  • Erklæring om at ansøger vil overholde grundloven

Udlændinge- og Integrationsministeriet sender erklæringen til ansøgeren. Erklæringen må ikke være underskrevet på forhånd.

 

 

Siden er sidst ændret: 21-03-2023 Til top