Personlige forholdPersonlige forhold

Grundlovsceremoni for ansøgere om dansk indfødsret

To gange om året vedtager Folketinget en lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du også deltage i en grundlovsceremoni.

Fra 2020 afholder Solrød Kommune to gange om året en grundlovsceremoni, hvor byrådet inviterer ansøgere om dansk indfødsret til en ceremoni, med henblik på at ansøgeren opnår dansk statsborgerskab. Ceremonien kaldes for grundlovsceremoni, og invitationen bliver annonceret her på solrod.dk og i ugeavisen.

Til ceremonien skal du skal skrive under på, at du vil overholde grundloven. 

Tid og sted:

Torsdag den 8. september 2022 kl. 16, Rådhuset, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand.

Tilmelding:

Tilmelding kan ske til borgerservice@solrod.dk eller ved telefonisk henvendelse i vores åbningstid. Frist for tilmelding er torsdag den 25. August 2022 kl. 12

Medbring:

Til grundlovsceremonien skal ansøger om statsborgerskab medbringe:

  • Gyldig billedlegitimation
  • Erklæring om at ansøger vil overholde grundloven

Udlændinge- og Integrationsministeriet sender erklæringen til ansøgeren. Erklæringen må ikke være underskrevet på forhånd.

 

 

Siden er sidst ændret: 23-06-2022 Til top