Personlige forholdPersonlige forhold

Grundlovsceremoni for ansøgere om dansk indfødsret

Siden 2020 har Solrød Kommune to gange om året afholdt en grundlovsceremoni, hvor byrådet inviterer ansøgere om dansk indfødsret til en ceremoni med henblik på, at ansøgeren opnår dansk statsborgerskab. Ceremonien kaldes for grundlovsceremoni, og invitationen bliver annonceret her på solrod.dk og i ugeavisen.

Til ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven. 

Kommende cermonier

Solrød Kommune holder normalvis to grundlovsceremonier om året - i foråret og i efteråret.

Datoen for den næste grundlovsceremoni er den 26. oktober kl. 16.00.

Tilmelding

Tilmelding kan ske til borgerservice@solrod.dk eller ved telefonisk henvendelse i vores åbningstid.

Medbring

Til grundlovsceremonien skal ansøger om statsborgerskab medbringe:

  • Gyldig billedlegitimation
  • Erklæring om at ansøger vil overholde grundloven

Udlændinge- og Integrationsministeriet sender erklæringen til ansøgeren. Erklæringen må ikke være underskrevet på forhånd.

Siden er sidst ændret: 28-09-2023 Til top