Personlige forholdPersonlige forhold

Flyt til Danmark

Flytning til Danmark

Når du flytter til Danmark, skal du møde personligt op i Borgerservice og anmelde din indrejse, hvis du skal opholde dig i Danmark i mere end 3 måneder.

Du skal medbringe din opholdstilladelse, når du møder personligt op i Borgerservice. Du skal anmelde din tilflytning senest fem dage efter, du opfylder betingelserne for at blive registreret som tilflytter i Danmark.

Du har ret til at blive bopælsregistreret i CPR, hvis du skal være i Danmark mere end tre måneder og har et sted at bo eller et fast opholdssted. Du skal også have lovligt ophold i Danmark. Det betyder, at alle, der ikke er nordiske statsborgere, skal have en opholdstilladelse for at blive bopælsregistreret i Danmark.

 

Siden er sidst ændret: 28-09-2023 Til top