Omsorg og støtteOmsorg og støtte

Støttekontaktperson

Hvis du er over 18 år og har en kronisk sindslidelse, har du mulighed for at få en støttekontaktperson.

En støttekontaktperson (SKP) er en medarbejder, der kan hjælpe dig med opgaver i hverdagen, som du har svært ved at klare selv.

Hjælpen kan fx være:

  • træning i almindelig dagligdags levevis
  • støtte til at passe eventuel behandling
  • støtte i kontakten til myndigheder
  • støttende og vejledende samtaler
  • støtte til at fastholde uddannelse/arbejde/aktivering.
  • støtte til at udvikle og bevare netværk
  • støtte i forbindelse med eventuel indlæggelse og udskrivelse
  • støtte i samværet med andre
  • støtte til aktiviteter i og udenfor hjemmet

En støttekontaktperson har tavshedspligt, og ingen behøver at få at vide, at du får hjælp af en støttekontaktperson.

Hvis du vil vide mere om støttekontaktpersonsordningen, kan du kontakte din sagsbehandler i kommunen.

Støttekontaktpersonsordningen tilbydes i henhold til § 99 i Serviceloven.

Siden er sidst ændret: 28-09-2023 Til top