Omsorg og støtteOmsorg og støtte

Rehabiliteringsophold

Kan du, i en periode, ikke klare dig i egen bolig, kan du blive visiteret til et rehabiliteringsophold.

Hvis du i en periode ikke kan klare dig i egen bolig, har du mulighed for, at blive visiteret til rehabilitering på Solrød Kommunes plejecenter Christians Have. Her kan du få pleje og støtte, til du igen kan være hjemme.

Opholdet kan vare fra få dage til op til tre uger. Du kan komme i betragtning til et rehabiliteringsophold:

  • ved midlertidig sygdom, der ikke kræver hospitalsindlæggelse

  • ved restitutionsbehov i forbindelse med fysisk svækkelse

  • ved ægtefælles eller pårørendes indlæggelse eller ferie

  • mens der foretages boligændringer i hjemmet

Visitation

Visitationen til rehabiliteringsophold foretages af Visitation og Koordination.

Siden er sidst ændret: 31-07-2023 Til top