Omsorg og støtteOmsorg og støtte

Madservice

Kan du på grund af sygdom, handicap eller alderssvækkelse ikke selv lave mad, kan du blive visiteret til madservice.

Hvis du på grund af sygdom, handicap eller svækkelse på grund af alder, ikke selv er i stand til at lave mad, kan du få din frokost og dit aftensmåltid leveret via kommunens madservice. Du skal visiteres til ordningen. Kommunen samarbejder med en privat leverandør.

Du kan vælge at få dine måltider fra Det Danske Madhus

Hvad koster det?

Du kan finde yderligere information om priser på madservice i Solrød Kommunes kvalitetsstandard for praktisk og personlig hjælp

Levering

Hvornår bliver maden leveret?

Du får mad til tre dage ad gangen.

  • Tirsdag ml. kl. 8.00-13.00 leveres mad til onsdag, torsdag og fredag.

  • Fredag ml. kl. 8.00-13.00 leveres mad til lørdag, søndag, mandag og tirsdag.

Du skal være hjemme, når maden bliver leveret, da den straks skal opvarmes eller anbringes i køleskab.  

Visitation

Det er Visitations- og koordineringsenheden i kommunen, der afgør, om du kan blive omfattet af ordningen.

 

Siden er sidst ændret: 14-10-2022 Til top