Omsorg og støtteOmsorg og støtte

Hjemmehjælp

Kan du ikke klare dig selv, kan du få hjemmehjælp til personlig pleje og praktiske opgaver i hjemmet.

Hvis du ikke kan klare dig selv, har du mulighed for at få hjemmehjælp.

Tilbuddet om hjemmehjælp, omfatter hjælp til personlig pleje og hjælp til praktiske opgaver i hjemmet.

Hjælpen skal medvirke til at styrke dig og gøre dig mere selvhjulpen, så du i videst muligt omfang kan tage del i daglige gøremål.

Du skal søge om hjemmehjælp hos Visitation og Koordination i kommunen. En visitator vil efter din henvendelse komme på besøg i dit hjem for at vurdere behovet for hjælp.

Læs mere om visitationsprocedurer og Solrød Kommunes kvalitetsstandard vedr. praktisk og personlig hjælp her

Siden er sidst ændret: 27-09-2023 Til top