Omsorg og støtteOmsorg og støtte

Daghjem for borgere med en demenssygdom

Daghjemmet Oasen er Solrød Kommunes daghjem for borgere med demenssygdom eller symptomer på demens. Oasen er indrettet, så det ligner et privat hjem, og aktivitetstilbuddene er let genkendelige fra hverdagen. 

Borgere kan efter behov blive visiteret til en plads i daghjemmet én til fem dage om ugen. Tilbuddet kan også bruges til aflastning af pårørende. 

Bliver du visiteret til en plads, vil du blive kontaktet af en medarbejder fra daghjemmet. 
Få mere information om tilbuddet hos kommunens demenskoordinatorer.

Hvad koster det?

Det er gratis at benytte daghjemmet. I forbindelse med nogle typer aktiviteter betales for materialer til eget forbrug, og ved eventuel deltagelse i ture ud af huset kan der også være egenbetaling. 

Åbningstider

Mandag-fredag Kl. 9.00 – 15.00
Lørdag, søndag og øvrige helligdage er der lukket i daghjemmet.

Kontakt

Direkte telefonnummer til Oasen 5618 1971.

Kørsel

Der er mulighed for kørsel til og fra daghjemmet efter gældende takster.

Kørsel til daghjem/dagcenter koster 367,00 kr. pr. måned pr. 1. januar 2019.

Kontakt til demenskoordinator

Træffes på telefon 56 18 24 41 eller på email: demensteam@solrod.dk  

Det er muligt at indtale en besked på telefonsvarer, som besvares hurtigst muligt.

Siden er sidst ændret: 14-06-2022 Til top