Omsorg og støtteOmsorg og støtte

Daghjem for borgere med en demenssygdom

Der er to tilbud til borgere med demens. Daghjemmet Oasen og "Bussen".

"Bussen"

"Bussen" er et tilbud til borgere med demens i let til moderat grad.

Man skal visiteres til en plads i "Bussen", og man bliver som udgangspunkt tilbudt én dag, tirsdag eller fredag. 

"Bussen" er et tilbud, hvor der er mulighed for at komme på små udflugter fx en skovtur, en tur til Køge Havn eller andet alt efter vejr og vind. Borgerne i bussen vil blive inddraget i planlægningen. "Bussen" varetages af to Social- og Sundhedsassistenter. Der er plads til 7 borgere.

Borgeren bliver hentet hjemme om formiddagen mellem kl. 09:30-10:00 og kørt hjem igen om eftermiddagen ca. kl. 13:30-14:00.

Hvis man bliver visiteret til en plads i "Bussen", bliver man kontaktet og får tilbudt et besøg af sin kontaktperson. 

Borgeren skal selv sørge for madpakke til turen. 

Få mere information om tilbuddet hos kommunens demenskoordinatorer.

Hvad koster det?

Man betaler for kørsel - 396 kr. om måneden pr. 1. januar 2023. Derudover 80 kr. om måneden for drikkelse og lidt godt til ganen.

Oasen

Daghjemmet Oasen er Solrød Kommunes daghjem for borgere med demenssygdom eller symptomer på demens. Oasen er indrettet, så det ligner et privat hjem, og aktivitetstilbuddene er let genkendelige fra hverdagen. 

Borgere kan efter behov blive visiteret til en plads i daghjemmet én til fem dage om ugen. Tilbuddet kan også bruges til aflastning af pårørende. 

Bliver du visiteret til en plads, vil du blive kontaktet af en medarbejder fra daghjemmet. Få mere information om tilbuddet hos kommunens demenskoordinatorer.

Hvad koster det?

Det koster 80 kr. om måneden for drikkelse i løbet af dagen samt lidt godt til ganen. Det er gratis at benytte selve daghjemmet. I forbindelse med nogle typer aktiviteter betales for materialer til eget forbrug, og ved eventuel deltagelse i ture ud af huset kan der også være egenbetaling.

Åbningstider

Mandag-fredag Kl. 9.00 – 15.00
Lørdag, søndag og øvrige helligdage er der lukket i daghjemmet.

Kontakt

Direkte telefonnummer til Oasen 5618 1971.

Kørsel

Der er mulighed for kørsel til og fra daghjemmet efter gældende takster.

Kørsel til daghjem/dagcenter koster 396,00 kr. pr. måned pr. 1. januar 2023.

Kontakt til demenskoordinator

Træffes på telefon 56 18 24 41 eller på email: demensteam@solrod.dk  

Det er muligt at indtale en besked på telefonsvarer, som besvares hurtigst muligt.

Siden er sidst ændret: 27-09-2023 Til top