Omsorg og støtteOmsorg og støtte

Plejeboliger

Solrød Kommune råder over 142 plejeboliger på Plejecenter Christians Have.

Plejecentret er opdelt i en kommunal og en privat del. Den private del drives af Altiden. Du kan læse mere, om Plejecenter Christians Have kommunal her 

Hvem kan få en plejebolig?

For at du kan komme i betragtning til en plejebolig, skal flere af følgende kriterier være opfyldt:

  • Du skal have behov for fysisk pleje, kombineret med psykisk ustabilitet (angst, nervøsitet og lignende) som kræver personale i umiddelbar nærhed.
  • Du skal være færdigbehandlet på et hospital, og have massivt fysisk plejebehov.
  • Din helbredstilstand skal være meget dårlig, såvel fysisk, psykisk som socialt.
  • Du skal have behov for pleje og omsorg i et omfang, hvor hjemmehjælp og hjælpemidler ikke er tilstrækkeligt.

Derudover visiteres demente, hvor problemstillinger er:

  • at borgeren forlader hjemmet
  • at borgeren ikke er orienteret i tid og sted
  • at borgeren har behov, for fast struktur i et tæt plejemiljø

Demente visiteres til en særlig demensenhed på Christians Have.

 

 

Siden er sidst ændret: 12-01-2022 Til top