Omsorg og støtteOmsorg og støtte

Ældreboliger

Solrød Kommune har visitationsretten til 55 ældreboliger

  • - Gulspurven, Solrød Center 87: 20 boliger
  • - Gulspurven, Solrød Center 98: 17 boliger

Det er Boligselskabet Sjælland, der er administrator for boligerne i Gulspurven

  • - Kurprinsens Kvarter: 18 boliger

Det er Boligselskabet Domea, der er administrator for boligerne i Kurprinsens Kvarter

Hvem kan få en ældrebolig?

Du skal ansøge om at blive visiteret til en ældrebolig.
For at du kan komme i betragtning til en ældrebolig, skal flere af følgende kriterier være opfyldt:

  • Flytning til ældrebolig vil gøre dig mere selvhjulpen ved, at flytte eller hvor en mindre boligændring ikke kan afhjælpe situationen.

  • Du kan ikke selvstændigt komme rundt i egen bolig, pga. trapper eller niveauforskelle.

  • Du kan ikke selvstændigt komme ud af egen bolig, grundet uhensigtsmæssige adgangsforhold

  • Er du under 65 år skal du være kørestolsbruger.

Siden er sidst ændret: 15-06-2018 Til top