Omsorg og støtteOmsorg og støtte

Visiterede boliger

Solrød Kommune har visitationsretten til forskellige boliger, som borgere med særlige behov kan blive visiteret til.

Det drejer sig om handicapvenlige boliger, boliger for borgere med plejebehov, og ældreboliger.

Læs mere om, hvordan du kan blive visiteret til en bolig under de enkelte boligformer, som du finder i højre menuen.

Du kan læse vores kvalitetsstandard for visiterede boliger her

 

Siden er sidst ændret: 12-07-2022 Til top