Omsorg og støtteOmsorg og støtte

Visiterede boliger

Solrød Kommune har visitationsretten til forskellige boliger, som borgere med særlige behov kan blive visiteret til.

Det drejer sig om handicapvenlige boliger, boliger for borgere med plejebehov og ældreboliger.

Du kan læse mere om, hvordan du kan blive visiteret til en bolig i højremenuen under de enkelte boligformer.  

Du kan læse vores kvalitetsstandard for visiterede boliger.

 

Siden er sidst ændret: 27-09-2023 Til top