Omsorg og støtteOmsorg og støtte

Kørsel til praktiserende læge eller speciallæge

Som udgangspunkt skal du selv sørge for at arrangere og betale for befordring til undersøgelse og behandling hos praktiserende læge eller speciallæge.

Der er dog mulighed for at få befordring eller befordringsgodtgørelse i visse sammenhænge.

Hvem kan få gratis befordring?

Du kan få befordring til praktisernede læge og speciallæge, hvis du:

  • er omfattet af sygesikringsgruppe 1
  • er førtids- eller folkepensionist
  • skal til speciallæge, som er mere end 50 km. fra egen bopæl
  • er helbredsmæssigt ude af stand til at benytte offentlige transportmidler (tog, bus og flextur)

Befordring til speciallæge uden henvisning:

Du kan få befordring til speciallæge uden henvisning hos følgende speciallæger:

  • speciallæge i øjensygdomme
  • speciallæge i øre-næse-halssygdomme
  • speciallæge i gynækologi og obstetrik ved svangerskabsforebyggelse inden udløbet af 12. uge.

Hvis du vil have befordring til speciallæge uden henvisning, kræver det, at du vælger den speciallæge, som ligger tættest på din bopæl. Hvis den speciallæge, som ligger tættest på din bopæl, ikke har mulighed for at hjælpe dig, kan du få befordring eller betalt dine befordringsudgifter til nærmeste speciallæge, som ikke er forhindret i at tilse dig.

Hvis du skal til en speciallæge, som ikke er nævnt ovenfor, skal du altid have en henvisning fra praktiserende læge.

Ansøg om befordring til praktiserende læge og speciallæge.

Du skal kontakte Borgerservice i den kommune, hvor du har bopæl, hvis du ønsker at søge om befordring. I Solrød Kommune skal du kontakte Borgerservice på 5618 2050.

Hvis du vil klage

Hvis du har søgt om gratis transport og fået afslag, kan du klage til Styrelsen for Patientklager, senest fire uger efter at du har modtaget afslaget.

Fra 1. december 2015 har du skullet klage digitalt.

Indhold hentet fra borger.dk
Siden er sidst ændret: 27-09-2023 Til top