Omsorg og støtteOmsorg og støtte

Kørsel til Aktivitets- og Frivilligcenter

Borgere som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, ikke selv kan sørge for transport på egen hånd eller via offentlige transportmidler kan visiteres til kørsel til AFC.

Formålet med ydelsen er at give borgere mulighed for at komme til AFC, for at bevare et aktivt socialt liv.

Kørslen er fra hjemadresse til AFC og retur. Kørslen kan gives op til 4 gange ugentligt. Kørslen foregår i liftbusser der er indrettet til, at medtage rollator, alm. kørestol eller el-kørestol.

Kørslen udføres:

Kørsel til AFC:

  • Man- og fredag mellem kl. 8.30-9.30

  • Tirs- og onsdag mellem kl. 11.00-12.00

Kørsel fra AFC:

  • Man- og fredag kl. 13.00

  • Tirs- og onsdag kl. 15.45

Hvad koster det

Egenbetalingen udgør kr. 359,- pr. måned uanset dit kørselsbehov. Der bliver fremsendt et girokort, som kan tilmeldes betalingsservice.

Siden er sidst ændret: 04-09-2018 Til top