Omsorg og støtteOmsorg og støtte

Movia Flexhandicap

Tilbud til svært handicappede borgere, der bruger kørestol eller et ganghjælpemiddel.

Movia Flexhandicap er for svært handicappede borgere, der er kørestolsbrugere eller afhængige af et ganghjælpemiddel. Kørslen visiteres af Visitation og Koordination.

Du kan få nærmere oplysninger om betingelserne for ordningen her MOVIA Flexhandicap.

Ansøgningsskema til MOVIA's handicapkørsel.

Solrød Kommunes kvalitetsstandard vedrørende Movia Flexhandicap.

Siden er sidst ændret: 26-01-2024 Til top