Omsorg og støtteOmsorg og støtte

Kropsbårne hjælpemidler

Hvis du har behov for kropsbårne hjælpemidler, kan du i nogle tilfælde få dem af kommunen.

I andre tilfælde skal du selv betale en del af prisen. Du skal dog i begge tilfælde ansøge om hjælpemidlerne.

Kropsbårne hjælpemidler kan fx være:
• brystproteser
• hjælpemidler til diabetes
• parykker
• hjælpemidler til inkontinens

Hvornår er der egenbetaling?

Kommunen betaler, det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. På enkelte kropsbårne hjælpemidler har kommunen en leverandøraftale. Du kan stadig vælge en anden leverandør og får så tilskud svarende til prisen på hjælpemidlet hos den faste leverandør. Er prisen højere end hos den faste leverandør, skal du altså selv betale det resterende beløb. Der er altid egenbetaling til ortopædiske sko.

Sådan ansøger du om kropsbårne hjælpemidler

Når du ansøger om kropsbårne hjælpemidler, er der behov for oplysninger fra din egen læge eller en specialist på området. Det skal fremgå, hvorfor du har brug for hjælpemidlet samt en vurdering af behovets varighed.

Du skal ansøge digitalt via vores selvbetjeningsløsning i højre side. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i BorgerService.

Genansøgning

Har du tidligere fået bevilget et hjælpemiddel, som skal fornyes, kan du udfylde en tro og love erklæring om udskiftning/genbevilling af hjælpemidler.

Vi gør opmærksom på, at kommunen jf. Servicelovens § 148 stk. 2, har pligt til løbende at følge de enkelte sager for at sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål. Ligeledes sker der jævnligt ændringer på lovgivningen samt principafgørelser fra Ankestyrelsen. Dette kan betyde, at der, for at kunne behandle en given ansøgning, kan være behov for fornyet oplysninger fra læge/speciallæge.

Serviceniveau

Der bliver taget stilling til din ansøgning inden for otte uger. Læs mere om Solrød Kommunes kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler

Siden er sidst ændret: 27-09-2023 Til top