Omsorg og støtteOmsorg og støtte

Biler

Hvis du har varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, kan du søge kommunen om støtte til en bil.

Din funktionsnedsættelse skal være af en så væsentlig grad, at du er afhængig af en bil for at:

  • opnå eller fastholde et arbejde
  • gennemføre en uddannelse
  • deltage i aktiviteter

Kommunen vil vurdere din ansøgning ud fra en samlet vurdering. Vurderingen består af dit helbred, dine sociale forhold og din evne til at færdes, fx din gangdistance. Desuden vil kommunen vurdere, om dit transportbehov kan dækkes bedre på anden vis, fx individuel handicapkørsel.

Du kan læse vores kvalitetsstandard for støtte til køb af bil her. 

Siden er sidst ændret: 26-06-2023 Til top