Omsorg og støtteOmsorg og støtte

Hjælpemidler

Har du varigt nedsat funktionsevne, kan du søge om økonomisk støtte til hjælpemidler.

Betingelsen er, at hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af funktionstabet - enten i din daglige tilværelse i hjemmet eller i forbindelse med udøvelsen af dit erhverv. 

Hjælpemidler spænder vidt og kan fx være:

  • biler, kørestole og ganghjælpemidler

  • forbrugsgoder (dog ikke almindeligt indbo)

  • kropsbårne hjælpemidler - herunder ortopædisk fodtøj, hjælpemidler til inkontinens og stomi mv.

Derudover kan du søge støtte til boligændringer.

Serviceniveau

Solrød Kommunes kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet beskriver det serviceniveau, som byrådet har vedtaget for kommunen. Kvalitetsstandarderne er udarbejdet efter gældende lovgivning.

Du kan læse om Solrød Kommunes serviceniveau på hjælpemiddelområdet.

Siden er sidst ændret: 27-09-2023 Til top