Omsorg og støtteOmsorg og støtte

Enkeltydelser

Hjælp til uforudsete udgifter, der kan have betydning for, om du kan klare dig fremover.

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter (hjælp i særlige tilfælde). Du kan fx søge om hjælp til:

 • rimeligt begrundede enkeltudgifter, hvis du har været ude for uforudsigelige ændringer i dine forhold
 • midlertidig hjælp til betaling af husleje, hvis du er udsættelsestruet på grund af huslejerestance
 • tandbehandling, medicin, briller og psykologbehandling, der ikke kan ydes hjælp til efter anden lovgivning. Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet
 • alle former for tandpleje, hvis du modtager ydelser svarende til kontanthjælpsniveau efter lov om aktiv socialpolitik
 • flytteudgifter
 • transportudgifter i forbindelse med samvær med børn, som ikke bor hos dig.

Kommunen kan desuden yde efterlevelseshjælp, hvis din ægtefælle eller samlever er afgået ved døden.

Har du høje boligafgifter eller stor forsørgerbyrde, har du mulighed for at søge om særlig støtte hos kommunen. Det gælder dog kun, hvis du modtager kontanthjælp eller opfylder betingelserne for at modtage kontanthjælp.

Du skal vedlægge følgende bilag, når du søger om enkeltydelse:

 • Prisoverslag for det, du søger om, hvis det er muligt
 • Dokumentation i form af regning/Betalingsservice
 • Lønsedler/udbetalingsmeddelelser for de sidste 3 måneder
 • Alle boligudgifter (f.eks. husleje, varme, vand, el)
 • Licens
 • Telefonabonnement
 • Internet
 • Indboforsikring
 • Børnepasning
 • A-kasse
 • Eventuelle bidragsforpligtelser
 • Kontoudtog for de sidste 3 måneder fra alle konti
 • Privattegnede pensionsordninger
Siden er sidst ændret: 27-09-2023 Til top