Kultur og FritidKultur og Fritid

Ungdomspuljen

Formål

Ungdomspuljen har til formål at yde tilskud til unge under 25 år, der deltager i nationale stævner og konkurrencer.

Beskrivelse

Der gives tilskud til udgifter til rejse, ophold, forplejning og deltagergebyr til deltageren.

Tildelingskriterier

Stævnet eller konkurrencen skal være en international turnering, et turneringsforløb, stævne eller en landsholds-samling på nationalt niveau, konkurrencer og andre nationale aktiviteter for ikke-idrætsforeninger.
Foreningsaktiviteter, der ikke er en konkurrenceidræt kan også modtage støtte til nationale eller regionale udvik-lingsaktiviteter.
Tilskud gives til maksimalt 80 % af deltagerudgifterne.
Rejseudgifter indgår som en del af de samlede deltagerudgifter og dækkes efter retningslinjer i rejsefonden.

Ansøgningskredsen

  • Folkeoplysende foreninger

Ansøgningsfrist

  • 1. februar
  • 15. marts
  • 15. maj
  • 1. juli
  • 15. september
  • 15. november

Beslutningskompetence

Folkeoplysningsudvalget.
Solrød idrætsunion anbefaler til Folkeoplysningsudvalget.

Regnskab, kontrol og revision

Læs retningslinjerne for regnskab og revison.

Siden er sidst ændret: 14-02-2022 Til top