Kultur og FritidKultur og Fritid

Udviklings- og initiativpuljen

Formål

Formålet med Udviklings og initiativpuljen er at støtte udviklingsarbejder inden for Folkeoplysningslovens område.

Beskrivelse

Der ydes støtte til:

 • udviklingsarbejde
 • enkeltstående arrangementer
 • amatørkulturelle aktiviteter
 • folkeoplysende tilbud til børn og unge, som ikke tiltrækkes af eksisterende tilbud virksomhed af tværgående karakter, herunder partnerskaber om løsning af konkrete opgaver.

Inden for Udviklings- og initiativpuljens budget er der afsat midler til integration af flygtninge, samt partnerskaber mellem foreninger og skole.

Tildelingskriterier

Der ydes ikke støtte til aktiviteter på mindre end 5.000 kr. Der ydes ikke tilskud til byggerier, større rekvisitter til enkeltpersoner eller drift af eksisterende aktiviteter eller aktiviteter, der betragtes som en naturlig del af ansøgers virksomhed.

Ansøgerkredsen

 • Folkeoplysende foreninger
 • Almennyttige foreninger
 • Andre foreninger
 • Kommunale institutioner/afdelinger
 • Selvorganiserede personer

Ansøgningsfrist

 • 1. februar
 • 15. marts
 • 15. maj
 • 1. juli
 • 15. september
 • 15. november

Beslutningskompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Regnskab, kontrol og revision

Læs retningslinjerne for regnskab og revison

Siden er sidst ændret: 11-01-2021 Til top