Kultur og FritidKultur og Fritid

Tilskud til kulturelle formål

Formål

Puljen; ’Tilskud til kulturelle formål’ har til formål at skabe incitament, at understøtte, at profilere og øge kvaliteten i kulturarrangementerne.

Beskrivelse

Alle kulturarrangementer og aktiviteter som udstillinger, koncerter eller lignende arrangementer har mulighed for støtte. Kulturaktiviteten kan spænde fra niche-arrangementer til en bredere målgruppe.

Tildelingskriterier

De kulturelle arrangementer og aktiviteter skal være åbne for alle borgere i Solrød Kommune. Det er ikke et krav, at arrangementet eller aktiviteten skal foregå inden for kommunes grænser.

Som hovedregel gives der ikke tilskud til mad og drikkevarer. Det kan dog forekomme, hvis serveringen er en integreret del af den kulturelle aktivitet

Underskudsgaranti kan gives, når et realistisk budget viser balance mellem indtægter og udgifter, men hvor arrangørerne ønsker at sikre sig imod et uventet underskud.

Ansøgningskredsen

 • Folkeoplysende foreninger
 • Almennyttige foreninger
 • Andre foreninger
 • Kommunale institutioner/afdelinger
 • Selvorganiserede personer

Ansøgningsfrist

 • 1. februar
 • 15. marts
 • 15. maj
 • 1. juli
 • 15. september
 • 15. november

Beslutningskompetence

Social-, sundhed-, og fritidsudvalget.

Siden er sidst ændret: 20-12-2017 Til top