Kultur og FritidKultur og Fritid

Rejsefonden

Formål

Rejsefonden har til formål at yde tilskud til rejseudgifter til nationale stævner og konkurrencer.

Beskrivelse

Der gives tilskud til rejseudgifter til et eller flere medlemmer, som har kvalificeret sig til nationale stævner og konkurrencer.

Tildelingskriterier

Det nationale stævne eller konkurrence skal være et afsluttende arrangement, en international turnering, stævne eller en landsholdssamling. Desuden gives støtte til udvalgte hold udtaget af nationalt eller regionalt forbund.  

Rejsen skal foregå inden for Danmarks grænser. Der gives tilskud på 50% af rejsens pris - dog højst 300 kr. pr. medlem. 

Arrangementet skal afholdes mindst 100 km fra Solrød Kommune. Billigste transportmiddel skal anvendes som tilskudsgrundlag.

Rejseudgifter beregnes og dokumenteres som anført i afsnit: Regnskab, kontrol og revision.

Ansøgerkredsen

  • Folkeoplysende foreninger

Ansøgningsfrist

  • 1. februar
  • 15. marts
  • 15. maj
  • 1. juli
  • 15. september
  • 15. november

Beslutningskompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Solrød Idræts Union anbefaler til Folkeoplysningsudvalget.

Regnskab, kontrol og revision

Læs retningslinjerne for regnskab og revison.

Siden er sidst ændret: 11-01-2021 Til top