Kultur og FritidKultur og Fritid

Medlemstilskud

Formål

Formålet med medlemstilskuddet er at understøtte den folkeoplysende forenings generelle virke og aktivitet.

Beskrivelse

Medlemstilskud gives til børn og unge under 25 år.

Tildelingskriterier

Medlemmet skal være aktiv og bosiddende i Solrød Kommune.

Registrering af medlemmer skal bestå af:

  • Aktive og passive medlemmer.
  • Hjemhørende eller ikke hjemmehørende i Solrød Kommune.
  • Over eller under 25 år.
  • Instruktører, ledere og trænere over 25 år.

Foreningens hjemtagelse af børneattester er en betingelse for opnåelse af tilskud.

Ansøgerkredsen

  • Folkeoplysende foreninger

Ansøgningsfrist

  • 1. februar

Beslutningskompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Regnskab, kontrol og revision

Foreninger, der modtager medlemsstøtte skal sende regnskab over kontingentindtægter, ikke foreningens samlede regnskab.
Læs retningslinjerne for regnskab og revison.

Siden er sidst ændret: 11-01-2021 Til top