Kultur og FritidKultur og Fritid

Lokaletilskud

Formål

I forlængelse af den kommunale anvisningspligt af lokaler og udendørsanlæg er formålet med lokaletilskuddet at yde tilskud til dækning af driftsudgifter til lokaler, der er lejet eller ejet af en folkeoplysende forening.

Beskrivelse

Lokaletilskuddet gives til aftenskoler/oplysningsforbund til voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Tildelingskriterier

Bestemmelser for tildeling er fastlagt i Folkeoplysningslovens kapitel 7, samt i Bekendtgørelse nr. 1251. Solrød Kommune følger minimumsbestemmelserne i loven og bekendtgørelsen.

Ansøgerkredsen

  • Folkeoplysende foreninger efter kapitel 4 og kapitel 5 i Folkeoplysningsloven.

Ansøgningsfrist

  • 1. november

Beslutningskompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Regnskab, kontrol og revision

Læs retningslinjerne for regnskab og revison.

Siden er sidst ændret: 11-01-2021 Til top