Kultur og FritidKultur og Fritid

Leder- og instruktøruddannelse

Der bliver givet tilskud til lederuddannelse, træneruddannelse og instruktøruddannelse.

Formål

Det er formålet at støtte uddannelse af ledere og instruktører i foreningerne. Deltagernes viden og færdigheder opnået gennem uddannelse, skal være relevant i foreningens daglige virksomhed.

Beskrivelse

Der gives tilskud til uddannelser og kurser af ledere, trænere og instruktører, der er medlem af foreningen.

Tildelingskriterier

Kurset eller uddannelsen skal være programlagt. Tilskud gives til kurser på minimum 250 kr. 
Der gives et tilskud på 80 % af kursusudgifterne. Ved kursusudgifter forstås: kursusafgift og materialer, lokaleudgifter, forplejning og befordring. Tilskuddet kan dog højst være 1.000 kroner pr. dag, og kursusdeltageren kan kun få det maksimale tilskud i tre dage.

Ansøgningskredsen

Folkeoplysende foreninger

Ansøgningsfrist

15. maj

15.november

Beslutningskompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Solrød idrætsunion anbefaler til Folkeoplysningsudvalget.

Kultur og fritid kan højst godkende 5.000 kr. i støtte.

Regnskab, kontrol og revision

Læs retningslinjerne for regnskab og revison.

Siden er sidst ændret: 11-01-2021 Til top