Kultur og FritidKultur og Fritid

Jubilæumstilskud

Formål

Det er formålet at støtte foreningens jubilæumsarrangement.

Beskrivelse

Der gives støtte, når foreningen skal fejre jubilæum.

Tildelingskriterier

Afholdelse af jubilæer fra 25 år, 50 år og senere. Med 25 års mellemrum.

Tilskud til 25 års jubilæum kan max udgøre 6.000 kr.

Ansøgerkredsen

  • Folkeoplysende foreninger

Ansøgningsfrist

  • 1. februar
  • 15. marts
  • 15. maj
  • 1. juli
  • 15. september
  • 15. november

Beslutningskompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Regnskab, kontrol og revision

Læs retningslinjerne for regnskab og revison.

Siden er sidst ændret: 11-01-2021 Til top