Kultur og FritidKultur og Fritid

Integrationspulje

 

Formål

Formålet med Integrationspuljen er at fremme og understøtte integration af flygtninge, bosat i Solrød Kommune.

Beskrivelse

Der kan ydes støtte til

 • udstyr og medlemskaber, der anses for almindelige og nødvendige for udøvelse af den anførte sportsgren eller kulturelle aktivitet, eksempelvis sportstøj og årsmedlemsskab af en forening.
 • udgifter i forbindelse med arrangementer, hvori flygtninge deltager.

Integrationspuljen er en del af Udviklings- og initiativpuljen og har typisk et reserveret beløb på 30.000 kr.

Tildelingskriterier

Der kan gives maksimalt 1.000 kr. pr. flygtning til udstyr og medlemskaber. Der kan ydes støtte til 80% af udgifterne til det ansøgte arrangement, dog maksimalt 3.000 kr. pr. arrangement. Støtte gives kun til flygtninge i integrationsperioden.

Ansøgerkredsen

 • Folkeoplysende foreninger
 • Almennyttige foreninger
 • Kommunale institutioner/afdelinger

Ansøgningsfrist

 • 1. februar
 • 15. marts
 • 15. maj
 • 1. juli
 • 15. september
 • 15. november

Beslutningskompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Kultur og Fritid kan højst godkende 5.000 kr. i støtte.

 

Siden er sidst ændret: 05-03-2018 Til top