Kultur og FritidKultur og Fritid

Etableringstilskud

Formål

Det er formålet at understøtte nystartede folkeoplysende foreninger.

Beskrivelse

Der gives støtte til køb af fast inventar, kontorudstyr, rekvisitter eller lignende, der er nødvendig for foreningens folkeoplysende aktiviteter.

Tildelingskriterier

Foreninger med mere end 20 medlemmer under 25 år kan maksimalt få 10.000 kroner i tilskud. Har foreningen mindre end 20 medlemmer under 25 år reduceres beløbet forholdsmæssigt.

Ansøgningskredsen

  • Folkeoplysende foreninger

Ansøgningsfrist

  • 1. februar
  • 15. marts
  • 15. maj
  • 1. juli
  • 15. september
  • 15. november

Beslutningskompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Regnskab, kontrol og revision

Læs retningslinjerne for regnskab og revison.

Siden er sidst ændret: 11-01-2021 Til top