Kultur og FritidKultur og Fritid

COVID-19 og støtte til folkeoplysende aktiviteter

Regeringen udarbejdede i marts regler for støtte til folkeoplysende foreninger, for at hjælpe foreningerne gennem COVID-19. Det skete gennem en bekendtgørelse, der giver kommunerne mulighed for at udbetale kommunale tilskud til aktivitet, lokaler m.m. idenfor både folkeoplysende voksenundervisning og frivillige folkeoplysende foreninger. (BEK. nr. 320 af 30/03/2020)

For folkeoplysende foreninger betyder det, at kommunen kan udbetale lokaletilskud, også selvom aktiviteter er aflyst.

Hjælpepakker

I forlængelse af bekendtgørelsen er der også vedtaget hjælpepakker rettet mod folkeoplysende foreninger:

Siden er sidst ændret: 18-06-2020 Til top