Kultur og FritidKultur og Fritid

Anmeldelse af midlertidig overnatning

Hvis en sportshal eller lignende bliver brugt til overnatning, fx i forbindelse med stævner, kræver det i første omgang en aftale med den afdeling i kommunen, som har lokalet, og dernæst en tilladelse fra brandmyndighederne.

Det samme gælder ved arrangementer med mellem 50 og 150 deltagere på fx skoler eller i SFO´er, eksempelvis forældreaftener eller fester. Hvis mere end 150 deltager i et arrangement, skal lokalerne forhåndsgodkendes til formålet.

Du skal søge om tilladelse i god tid. Hvis det er en sportshal, skal du kontakte Idrætsområdet – idraet@solrod.dk – og hvis det er lokaler på en skole eller en SFO, skal du have tilladelse fra den pågældende skole til at låne lokalerne.

Folkeoplysende foreninger samt frivillige sociale aktiviteter, der er hjemmehørende i Solrød Kommune, kan overnatte gratis i de lokaler, Solrød Kommune har stillet til rådighed for fritidsbrugere. Hvis du ikke er en folkeoplysende forening eller frivillig social aktivitet i Solrød Kommune, skal du betale en takst per overnatning/person. Her finder du takster for overnatning.

Ansøgning om tilladelse til overnatning skal indhentes senest to uger før overnatningen eller arrangementet finder sted. Send en mail til teknisk@solrod.dk med info om sted/adresse, antal deltagende personer samt kontaktinfo.

Siden er sidst ændret: 11-02-2022 Til top