Kultur og FritidKultur og Fritid

Anmeldelse af midlertidig overnatning

Hvis en sportshal eller lignende bliver brugt til overnatning, fx i forbindelse med stævner, kræver det i første omgang en aftale med den afdeling i kommunen, som har lokalet, og dernæst en tilladelse fra brandmyndighederne.
Du skal søge om tilladelse i god tid.

Sådan gør du:
Trin 1:
Lav en aftale med det sted, I ønsker at overnatte.
Hvis det er en sportshal, skal du kontakte Idrætsområdet – idraet@solrod.dk.
Hvis det er lokaler på en skole eller en SFO, skal du have tilladelse fra den pågældende skole til at låne og overnatte i lokalerne.

Trin 2:
Ansøgning om tilladelse til overnatning skal indhentes senest to uger før, overnatningen eller arrangementet finder sted. Send en mail til teknisk@solrod.dk med info om adresse, lokalet, antal deltagende personer samt kontaktinfo for dagen.

Hvad koster det?
Folkeoplysende foreninger samt frivillige sociale aktiviteter, der er hjemmehørende i Solrød Kommune, kan overnatte gratis i de lokaler, Solrød Kommune har stillet til rådighed for fritidsbrugere. Hvis du ikke er en folkeoplysende forening eller frivillig social aktivitet i Solrød Kommune, skal du betale en takst per overnatning/person. Her finder du takster for overnatning.

Store arrangementer kan også kræve en forhåndsgodkendelse
Det samme gælder ved arrangementer med mellem 50 og 150 deltagere på fx skoler eller i SFO'er, eksempelvis forældreaftener eller fester. Hvis mere end 150 deltager i et arrangement, skal lokalerne forhåndsgodkendes til formålet.

Siden er sidst ændret: 27-09-2023 Til top