Kultur og FritidKultur og Fritid

Anmeldelse af midlertidig overnatning

Hvis en sportshal eller lignende bliver brugt til overnatning, fx i forbindelse med stævner, kræver det i første omgang en aftale med den afdeling i kommunen, som har lokalet, og dernæst en tilladelse fra brandmyndighederne.
Du skal søge om tilladelse i god tid.

Sådan gør du:
Trin 1:
Lav en aftale med det sted, I ønsker at overnatte.
Hvis det er en sportshal, skal du kontakte Idrætsområdet – idraet@solrod.dk.
Hvis det er lokaler på en skole eller en SFO, skal du have tilladelse fra den pågældende skole til at låne og overnatte i lokalerne.

Trin 2:
Anmeldelse om overnatning skal sendes senest to uger før, overnatningen eller arrangementet finder sted. Send en mail til byg@solrod.dk med info om adresse, lokalet, antal deltagende personer samt kontaktinfo for dagen.

Du kan læse mere om anmeldelse af midlertidig overnatning her. 

Hvad koster det?
Folkeoplysende foreninger samt frivillige sociale aktiviteter, der er hjemmehørende i Solrød Kommune, kan overnatte gratis i de lokaler, Solrød Kommune har stillet til rådighed for fritidsbrugere. Hvis du ikke er en folkeoplysende forening eller frivillig social aktivitet i Solrød Kommune, skal du betale en takst per overnatning/person. Her finder du takster for overnatning.

Store arrangementer kan også kræve en forhåndsgodkendelse
Det samme gælder ved arrangementer med mellem 50 og 150 deltagere på fx skoler eller i SFO'er, eksempelvis forældreaftener eller fester. Hvis mere end 150 deltager i et arrangement, skal lokalerne forhåndsgodkendes til formålet.

Siden er sidst ændret: 15-05-2024 Til top