Kultur og FritidKultur og Fritid

Foreninger og puljen for flere sommeraktiviteter

Regeringen har givet alle kommuner et tilskud til at børn i alderen 6-17 år i Danmark kan få en god sommer og Solrød Kommune har modtaget 962.000,-

foreninger invitetes hermed til at byde ind på midlerne i puljen og herigennem få støtte til at lave sommeraktivitet for børn. 

Puljen kan bl.a. bruges til

  1. Undervisningsaktiviteter (udover den fastlagte skole)
  2. Opskalering af eksisterende sommerferietilbud (flere deltagere, flere hold, eller endnu bedre indhold)
  3. Nye tilbud der har et fokus på noget fagligt eller socialt fællesskab (se herunder)

 

Det er vigtig i orienterer jer i retningslinjerne og tilmeldingsformularen. Den udfyldte tilmeldingsformular+budget sendes til kulturfritid@solrod.dk. Puljen uddeles efter først-til-mølle-princippet. 

 

Puljens krav

Der er dog en række krav til hvad støtten må gå til, som ministeriet holder tilsyn med gennem deres krav om regnskab og rapportering. Derfor skal tilmeldingsformularen udfyldes.

Efter afvikling af aktiviteten sendes regningen til sje@solrod.dk.

 

Det skal også meldes ind, om jeres aktivitet har et fokus vendt mod:

  1. Faglige aktiviteter (bl.a. at lukke faglige huller der kan være opstået)
  2. Understøtter socialt/trivselsmæssigt formål med deltagelse i fællesskaber som fokus. der understøtter børns interesser eller får dem til at prøve noget nyt.
  3. Kan have et kriminalpræventivt sigte.

 

Budget

Budgettet skal opdeles i kategorier. F.eks. materialer, transport, lønning, leje af lokale osv. Dette er for korrekt kontering.

Der gives kun tilskud til mad, hvis det er en del af aktiviteten f.eks. madlavning eller kan argumenteres for, at det er en del af oplevelsen.

 

Proces for at modtage støtte

Et forslag til aktivitet sendes til kulturfritid@solrod.dk hvor en behandling vil ske hurtigst muligt. (Vi ved der er et tidspres)

I modtager efterfølgende en tilkendegivelse af, at pengene er afsat i budgettet til aktiviteten.

Udlæg vil blive konteret hurtigst muligt og senest udgangen af august 2020

 

Processen er for at sikre, at der ikke sker et overforbrug i puljen.

 

Hvis der nogen form for spørgsmål eller ønsker uddybning, er du meget velkommen til at ringe på 56182824.

 

Vi håber at i vil byde ind og skabe en sjov ”hjemmesommer”.

 

Siden er sidst ændret: 23-06-2020 Til top