Information om coronavirusInformation om coronavirus

Virksomheder

Information til virksomheder om hjælpepakker, arbejdsfordeling, sparring m.m.

Solrød Kommune gør sit bedste for at hjælpe, vejlede og understøtte lokale virksomheder og jeres medarbejdere, så I kommer bedst muligt igennem denne svære periode under coronakrisen.

Vi har samlet relevant information om, hvor I som virksomhed kan søge konkret viden om de hjælpepakker, regeringen har vedtaget, samt hvor I kan få svar på jeres spørgsmål og individuel vejledning.

www.virksomhedsguiden.dk kan I finde information om de hjælpepakker til erhvervslivet, som regeringen har vedtaget.Her vil I som virksomhed kunne finde information om:

  • Lønkompensationsordninger ved hjemsendelse af medarbejdere.
  • Lønkompensation til selvstændige og freelancere.
  • Hjælp til virksomhedens faste udgifter.
  • Refusion for sygemeldte medarbejdere mv.

Styrelsen for Arbejdsmarked- og Rekrutteringwww.star.dk kan kontaktes via deres hotline på tlf. 7220 0350,hvor I som virksomhed også kan få svar på jeres spørgsmål og særligt få hjælp til at søge om arbejdsfordeling.

Arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i fællesskab lavet en model for opkvalificering frem for afskedigelse. I kan læse om den her.

Der er også iværksat en række statslige garantiordninger for lån, som kan være relevante for jeres virksomhed, hvis I har oplevet en betydelig nedgang i omsætningen. Ordningerne administreres i samarbejde med banker, leasingselskaber mv. I kan læse mere om ordningen på Vækstfondens hjemmeside og på EKF Danmarks Eksportkredits hjemmeside.

Jobcenteret er behjælpelig med:

  • Sagsbehandlingen af jeres ansøgning om arbejdsfordeling ved kontakt til ahs@solrod.dk, tlf. 5618 2161 eller 2490 7390.
  • Vejledning og henvisning til, hvor I kan få hjælp til at søge om lønkompensation mv. ved kontakt til ewe@solrod.dk, tlf. 5618 2124 eller 4041 0054.

I kan også få hjælp hos Erhvervshus Sjælland https://ehsj.dk/corona_sparring eller på tlf. 5535 3035 til:

  • Sparring om din virksomhedsledelse og drift under vanskelige forhold.
  • Viden om økonomi, finansiering, personalejura og strategi.
  • Assistance til krisehåndtering af jeres virksomhed.

Vores lokale Greve-Solrød Erhvervsservice er også klar til at hjælpe og vejlede jeres virksomhed og kan kontaktes på: mail: kah@greve.dk og tlf. 2532 9482.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse målretter 86 mio. kr. til kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder, der har brug for at ruste sig til at håndtere følgerne af COVID-19. Ansøgere kan søge om midler til helt nye projekter og om tillægsbevillinger til igangværende og velfungerende socialfondsprojekter, som ønsker at udvide deres aktivitetsniveau. Det er også muligt at søge tillægsbevillinger til at udvide et igangværende projekts aktiviteter med en COVID-19-indsats. Fristen for at indsende ansøgninger er torsdag den 18. juni kl. 12.00.

Webinar til virksomheder

Du har som virksomhed nu mulighed for at deltage i Erhvervshus Sjællands webinarer om hjælpepakker mv. under Coronakrisen. Du kan se mere om de enkelte webinarer og tilmelde dig via: https://ehsj.dk/events_sjaelland

Når det ene webinar er fyldt, så åbnes vi et nyt, da der maksimalt kan være 100 deltagere for at kunne sikre spørgsmål-svar.  

Fremrykke betaling af regninger

Solrød Kommune tilbyder endvidere at fremrykke betaling for virksomheder, der er leverandører til Solrød Kommune. Læs mere om dette her.

 

 

 

Siden er sidst ændret: 07-04-2021 Til top