Information om coronavirusInformation om coronavirus

Overgang til børnehave eller SFO

Hvis dit barn skal starte i børnehave eller SFO den 1. april 2020, skal du læse her.

Nødpasningen for daginstitutioner samt dagplejen bliver forlænget til og med den 13. april, og de har derfor kun åbent for nødpasning.

Hvad betyder forlængelsen af nødpasningen for mine børn?

Forlængelsen betyder at der ikke er nogle børn der rykker fra deres nuværende dagpleje/vuggestue den 1. april og videre til en børnehave.

Ligeså er det heller ikke muligt at rykke kommende SFO-børn, som skulle starte i SFO den 1. april.

Indtil nødpasningen er slut vil alle børn forblive i deres nuværende dagtilbud. Det skal sikre, at de børn, som er i nødpasning, oplever trygge omgivelser under nødpasningen.

Når nødpasningen slutter den 13. april, starter alle børnene op i deres nye dagtilbud eller SFO fra den 14. april.

Vi er opmærksomme på, at situation i øjeblikket for jeres børn, og også for jer som forældre er svær.

Forældrebetalingen
Jeres forældrebetaling pr. 1. april vil ikke blive påvirket. Det vil fortsat være den takst, I har fået oplyst i jeres indmeldelsesbreve, der er gældende.

Dvs. hvis dit barn skal rykke i børnehave den 1. april, så bliver du opkrævet for en børnehaveplads og hvis dit barn skal rykke i SFO, så bliver du opkrævet for en SFO-plads.

Solrød Kommune følger Ministeriets retningslinjer, og kommer der andre udmeldinger, vil vi selvfølgelig rette ind derefter.

Er der forhold, der gør, at jeres børn ikke kan blive i deres nuværende dagtilbud, indtil nødpasningen slutter, er I meget velkommen til at kontakte Pladsanvisningen på mail LaeringogUdvikling@solrod.dk eller på telefonnummeret 5618 2070.

 

FAQ

Kommunale børnehaver og SFO’er:

 1. Jeg er på barsel og mit barn skal starte i dagpleje/vuggestue 1. april – mister jeg min plads, og kan mit barn starte 1. april?

  Du beholder din plads den 1. april og dit barn vil være indmeldt fra den dato. Hvis du har brug for nødpasning fra den 1. april skal du tage kontakt til Pladsanvisningen.

  Nødpasningen vil foregå i den vuggestue dit barn er indmeldt i. Hvis dit barn er indmeldt i dagpleje kan nødpasningen være hos forskellige dagplejere.  
 2. 2.     Mit barn skal rykke fra dagpleje/vuggestue til børnehave den 1. april?
  Dit barn skal forblive i sin nuværende dagpleje/vuggestue og vil først rykke op i børnehaven fra den 14. april.
 3. Mit barn skal rykke fra børnehave til SFO 1. april?
  Dit barn skal forblive i sin nuværende børnehave og vil først rykke til SFO fra den
  14. april.
 4. Mit barn går i et dagtilbud i en anden kommune, men skal starte i dagtilbud/SFO i Solrød den 1. april?
  Hvis dit barn bruger nødpasning i sit nuværende dagtilbud skal du tage kontakt dertil, og forhøre om nødpasningen kan fortsætte frem til og med den 13. april.

  Hvis det ikke er en mulighed, vil dit barn starte i nødpasning i sin kommende dagtilbud/SFO i Solrød Kommune fra den 1. april. Du skal derfor tage kontakt til Pladsanvisningen i Solrød Kommune.

 

Private børnehaver og SFO’er:

Mit barn skal rykke fra privatbørnehave til kommunal SFO 1. april?
Hvis dit barn bruger nødpasning i en privat børnehave skal du tage kontakt dertil, og forespørge om dit barn kan forblive indmeldt til og med den 13. april. Hvis de ikke kan stille nødpasning til rådighed skal du kontakte Pladsanvisningen.

Fra den 14. april starter dit barn i SFO.

 1. Mit barn skal rykke fra privatbørnehave til privatskole SFO 1. april?
  Du skal tage kontakt til dit barns private børnehave samt til privatskolen. Hvis de ikke kan stille nødpasning til rådighed skal du kontakte Pladsanvisningen.

Mit barn skal rykke fra kommunal børnehave til privatskole SFO 1. april?
Hvis du har behov for nødpasning fra den 1. april kan dit barn fortsætte i sin nuværende kommunale børnehave til og med den 13. april. Du skal dog tage kontakt til Pladsanvisningen, da dit barn er udmeldt pr. 31. marts af børnehaven.

Fra den 14. april starter dit barn i privatskolens SFO.

Siden er sidst ændret: 24-03-2020 Til top