Information om coronavirusInformation om coronavirus

Information om genåbning af skoler

Som statsministeren har meldt ud, kan Danmark gradvist åbne efter påske, hvis danskerne efterlever de generelle retningslinjer, og at antallet af indlæggelser m.v. er stabile. Statsministeren sagde også, at genåbningen først vil ske, når skolerne er klar, når rammen er sat, og vi er sikre på, at vi kan leve op til de sundhedsmæssige retningslinjer. Det kræver grundig forberedelse.

I Solrød Kommune vil skolerne åbne gradvist som følger:

  • Skolerne åbner for 0.-3. klasse samt specialklasser på alle klassetrin torsdag den 16. april kl. 8-16.
  • Skolerne åbner også for 4.-5. klasse fredag den 17. april kl. 8-16.

For at skolerne kan nå at gøre klar til eleverne kommer tilbage til skolerne, er der ikke nødundervisning tirsdag den 14. april for 0.-5. klasse samt specialklasser, dvs. de klasser som skal starte igen på skolen.

6. til 9. klasse fortsætter som hidtil med nødundervisning efter påske fra den 14. april.  

Børn, der skulle starte i SFO den 1. april

Børn, der skal gå fra børnehave til SFO, starter mandag den 20. april. De starter op lidt senere end de øvrige skolebørn for at sikre, at personalet er klar til at give dit barn en god start, hvor både børn og forældre kan føle sig trygge under indkøringen. Derfor vil der også være kendt personale fra børnenes daginstitution, som mandag den 20. april vil gå med over i SFO’erne og være med til, at alle børn får en god start.

Den gradvise genåbning betyder, at nogle forældre efter påske kan have behov for pasning i andre tidsrum fx i ydertimerne kl. 7-8 om morgenen. Hvis det er tilfældet, kan I som forældre selvfølgelig få nødpasning. Se mere om dette sidst i brevet. Vi starter med en reduceret åbningstid, fordi det giver SFO’erne og skolerne mulighed for at organisere små grupper med det nødvendige personale og have fokus på at sikre en god hygiejne hele dagen.

Nye retningslinjer

I Solrød Kommune arbejder vi med at forberede og organisere åbningen, så jeres børn kan komme tilbage til gode og trygge rammer. Vi må understrege, at der bliver tale om en hverdag, der er væsentlig anderledes fra den, som I og børnene er vant til, før coronakrisen. De nye retningslinjer betyder, at der skal tænkes i kreative løsninger for at få hverdagen til at fungere, både for personalet og for børnene. Løsninger, som vi håber, at I vil bakke op om.

Det er en stor opgave, som ligger foran os, og vores største prioritet er, at genåbningen af vores skoler skal være ansvarlig og kontrolleret. I skrivende stund er vi i gang med at gøre grundigt rent på alle skolerne. Vi følger naturligvis Sundhedsstyrelsens retningslinjer og iværksætter nye tiltag, som handler om hyppig rengøring, øget hygiejne og fysisk afstand, så vi kan undgå smitte med COVID-19.

Skolerne vil efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer organisere dagligdagen, så eleverne sidder med to meters afstand mellem hinanden ved bordene. Der vil så vidt muligt blive lavet aktiviteter udendørs. Ved lege bliver eleverne inddelt i mindre grupper inden for samme klasse. Samtidig lægger Sundhedsstyrelsen vægt på, at børn er børn. Det vil sige, at børnene selvfølgelig må lege sammen i mindre grupper, og personalet gerne må trøste børnene. 

Aflevering og afhentning af børn

I vil som forældre opleve, at I skal aflevere og hente jeres børn på en ny måde. For at mindske smitterisikoen vil hver skole sikre, at forældre, børn og personale ikke samler sig ved indgangen i

større grupper. Det betyder, at I som forældre kan komme til at aflevere jeres barn uden for skolen, i intervaller og ved andre indgange.

Personale, børn og forældre skal alle vaske hænder ved ankomst til skolen. I bedes undgå fysisk kontakt, tæt og langvarig kontakt, håndtryk, kram, mv. med personer, som I ikke bor i hustand med.

Sundhedsstyrelsen anbefaler i øvrigt, at børnene ved legeaftaler uden for skolen leger med så få børn som muligt og med børn fra den klasse, som barnet i forvejen er sammen med.

Det er vigtigt, at alle børn medbringer overtøj, der passer til vejret, da børnene kommer til at være udendørs så meget som muligt.

Mad

På baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefaler har vi valgt, at der ikke bliver tilbudt eller serveret mad i skolerne, og skoleboder derfor helle ikke vil være åbne. Personalet på skolerne vil også være opmærksomme på, at børnene ikke deler mad med hinanden.

Børn, der går i SFO, skal også selv have mad med, så smitterisikoen reduceres mest muligt.

Hvis det er muligt, skal de børn, som skal i nødpasning fra kl. 7-8, spise morgenmad hjemmefra.

Hvornår kan et barn ikke komme i skole?

Hvis barnet har bare milde symptomer på at være syg, fx hoster eller er snottet, må barnet ikke komme iskole. Er jeres barn i risikogruppen eller bor med nogen i risikogruppen, kan barnet godt komme i skole, med mindre barnets læge anbefaler, at vedkommende bliver hjemme.

Børn må komme i skole igen, når de har været symptomfri i 48 timer. Hvis det viser sig, at jeres barn er konstateret smittet med COVID-19, er det vigtigt, at I informerer skole om dette.

Hvis barnet bor i husstand med en person, som er konstateret smittet med COVID-19, må barnet gerne komme i skole. Det forudsætter dog, at den i hustanden, som er smittet ikke har kontakt med barnet.          

Nødpasning i øvrige tidsrum

Hvis du har brug for nødpasning lige efter påske og når skolerne starter uden for tidsrummet kl. 8-16, vil der fortsat være nødpasning til og med fredag den 24. april. Det gælder også om aftenen, natten, weekenden og på helligdage.

Hvis I har behov for nødpasning skal I sende info om jeres behov på mail til laeringogudvikling@solrod.dk sammen med følgende oplysninger:

  • Barnets navn
  • Hvilket skole/SFO barnet er tilmeldt.
  • Hvilke datoer barnet skal nødpasses.
  • Hvilket tidsrum I har behov for (start/sluttidspunktet)
  • Jeres telefonnumre

Vi må hjælpe hinanden
Vi ved, at det er en svær situation for mange børn og forældre, men vi kan forsikre jer om, at vores dygtige medarbejdere og ledere er klar til opgaven og motiveret til fortsat at skabe de bedste rammer for jeres børn. Det er en helt ny hverdag, som alle skal finde sig tilpas i, og det kommer til at kræve tid og tolerance at vænne sig til. Vi må appellere til, at vi hjælper hinanden med at sørge for, at de nye retningslinjer bliver fulgt, så vi får den nye hverdag til at lykkes.

I vil få mere konkret information om genåbningen fra jeres skole.

Hvis I har spørgsmål til ovenstående, kan I sende en mail til laeringogudvikling@solrod.dk. Spørgsmålene vil blive besvaret i løbet af påsken. Fra tirsdag den 14. april kan I også ringe til Læring og Udvikling eller skolen med jeres spørgsmål.   

 

Siden er sidst ændret: 09-04-2020 Til top