Information om coronavirusInformation om coronavirus

Information om genåbning af daginstitutioner og dagpleje

Her kan du læse om, hvordan daginstitutioner og dagplejen åbner i Solrød Kommune.

Som statsministeren har meldt ud, kan Danmark gradvist og kontrolleret åbne efter påske, hvis danskerne efterlever de generelle retningslinjer, og at antallet af indlæggelser m.v. er stabile. Statsministeren sagde også, at genåbningen først vil ske, når institutionerne og dagplejen er klar, når rammen er sat, og vi er sikre på, at vi kan leve op til de sundhedsmæssige retningslinjer. Det kræver grundig forberedelse.

I Solrød Kommune vil daginstitutionerne og dagplejen åbne fra torsdag den 16. april i tidsrummet kl. 8-16.

Efter den 24. april forventer vi, at dagtilbuddene vender tilbage til normal åbningstid.

Hvis dit barn går i en integreret daginstitution, vil der her ske en gradvis åbning. Der vil i første omgang være åbent for vuggestuebørn fra torsdag den 16. april. Der vil herefter også være åbent for børnehavebørn fra mandag den 20. april. Årsagen til dette er, at det giver tid til, at de 0-2 årige kan få en stille og rolig start efter længe at have væk deres institution og dagpleje. Samtidig kan personalet arbejde med at få lavet små grupper af børn, udeaktiviteter til de små og få børnene vænnet til god håndhygiejne. Børnene i børnehavegrupperne starter efter mandag den 20. april, så institutionerne er klar til, at de kontrolleret kan komme ind i dagtilbuddene efter retningslinjerne.

Hvis dit barn går i en ”ren” børnehave, vuggestue og dagpleje, genåbner de torsdag den 16. april for alle børn. Det gælder således for alle børn i dagplejen, Spiren, Nøddebo, Egebo/Naturen, Mosebo/Pilebo og Lindebo.

Hvis dit barn for første gang skal til at starte i vuggestue eller dagpleje, skal dit barn starte mandag den 20. april. Det gør vi for at sikre, at personalet er klar til at give dit barn en tryg og god start, hvor der er tid til en god indkøring.

Børn i overgange fra vuggestue til børnehave eller fra børnehave til SFO

Hvis dit barn skulle have startet i børnehave eller i en børnehavegruppe i en integrereret institution den 1. april, skal dit barn starte i den pågældende børnehave/børnehavegruppe den dag, denne genåbner.

Hvis dit barn skal skulle have startet i SFO den 1. april, skal dit barn starte i den pågældende SFO mandag den 20. april. Personalet i SFO’erne står klar til at give jeres børn en god start i de nye omgivelser. For at alle børn oplever en god overgang til SFO, vil personale fra børnehaverne i videst muligt omfang være med til at give børnene en god start i SFO’erne, med udgangspunkt i børnenes behov.

Den gradvise genåbning betyder, at nogle forældre efter påske kan have behov for pasning i dagene efter påske og i ydertiderne fx kl. 7-8 om morgenen. Der vil derfor naturligvis være mulighed for at få nødpasning. Se mere om dette sidst i brevet. Vi starter med en reduceret åbningstid, fordi det giver dagtilbuddene mulighed for at organisere små grupper med det nødvendige personale og have fokus på at sikre rutiner med en god hygiejne hele dagen.

Tilmeld pasning

Hvis I har brug for pasning i jeres dagtilbud fra torsdag den 16. april, skal I tilmelde jer på mail til jeres daginstitution. Tilmeldingen er vigtig, fordi institutionerne har brug for at vide, hvor mange børn der kommer for at kunne planlægge og organisere dagen efter de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

I skal tilmelde jer senest tirsdag den 14. april kl. 14, hvis I har brug for pasning den 16.-17. april.

I skal tilmelde jer senest torsdag den 16. april kl. 14, hvis I har brug for pasning den 20.-24. april.

I skal skrive hvilket tidsrum, I vurderer, I har behov for pasning. Hvis I ikke når at tilmelde jer, vil I blive ringet op fra jeres dagtilbud omkring jeres behov for pasning.

Nye retningslinjer

I Solrød Kommune er vi i gang med at forberede og organisere åbningen, så jeres børn kan komme tilbage til gode og trygge rammer. Vi må understrege, at der bliver tale om en hverdag, der er væsentlig anderledes fra den, som I og børnene er vant til før Coronakrisen. De nye retningslinjer betyder, at der skal tænkes i kreative løsninger for at få hverdagen til at fungere, både for personalet og for børnene. Løsninger, som vi håber, at I vil bakke op om.

Det er en stor opgave, som ligger foran os, og vores største prioritet er, at genåbningen af vores daginstitutioner skal være ansvarlig og kontrolleret. I skrivende stund er vi i gang med at gøre grundigt rent på alle daginstitutioner. Vi følger naturligvis Sundhedsstyrelsens retningslinjer og iværksætter nye tiltag, som handler om hyppig rengøring, øget hygiejne og fysisk afstand, så vi kan undgå smitte med COVID-19.

Dagtilbuddene vil efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer organisere dagligdagen, så børnene bliver inddelt i mindre grupper, hvor de er sammen med de samme voksne og børn hele dagen, både ude og inde. Der vil så vidt muligt blive lavet udeaktiviteter hele dagen. Samtidig lægger Sundhedsstyrelsen vægt på, at børn er børn. Det vil sige, at børnene selvfølgelig må lege sammen i mindre grupper, og det pædagogiske personale gerne må trøste børnene. 

Hvornår kan et barn ikke komme i dagtilbud?

Hvis barnet har bare milde symptomer på at være syg fx hoster eller er snottet, må barnet ikke komme idagtilbud. Er jeres barn i risikogruppen eller bor med nogen i risikogruppen, kan barnet godt komme idagtilbud, med mindre barnets læge anbefaler, at barnet er hjemme.

Børn må komme i dagtilbud igen, når de har været symptomfri i 48 timer. Hvis det viser sig, at jeres barn er konstateret smittet med COVID-19, er det vigtigt, at I informerer daginstitutionen om dette.

Hvis barnet bor i husstand med en person, som er konstateret smittet med COVID-19, må barnet gerne komme i daginstitution. Det forudsætter dog, at vedkommende med COVID-19 er i isolation i hustande, og således ikke har kontakt med barnet.

Aflevering og afhentning af børn

I vil som forældre opleve, at I skal aflevere og hente jeres børn på en ny måde. For at mindske smitterisikoen vil hver institution sikre, at forældre, børn og personale ikke samler sig ved indgangen i større grupper. Det betyder, at I som forældre kan komme til at aflevere og hente jeres barn uden for institutionen, i intervaller og ved andre indgange. Hvis det er muligt for jer, må I gerne aflevere og hente jeres børn på skæve tidspunkter og spise morgenmad hjemmefra, så smitterisikoen reduceres mest muligt.

Personale, børn og forældre skal alle vaske hænder ved ankomst til institutionen. I bedes undgå fysisk kontakt, tæt og langvarig kontakt, håndtryk, kram, mv. med personer, som I ikke bor i hustand med.

Derudover må børn ikke have deres eget legetøj med. Det er endvidere vigtigt, at alle børn medbringer overtøj, der passer til vejret, da børnene kommer til at være udendørs så meget som muligt.

Sundhedsstyrelsen anbefaler i øvrigt, at børnene ved legeaftaler uden for dagtilbuddet leger med så få børn som muligt og med børn fra den stue i dagtilbud, som barnet i forvejen er sammen.

Frokost og eftermiddagsmad

Børnene kan fortsat få frokostordning. Frokostordningen tilberedes og serveres efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og maden bliver portionsanrettet. Børnene sidder så vidt muligt med to meters afstand til hinanden ved bordene under måltiderne. Børnene skal selv have eftermiddagsmad i madkasse, så smitterisikoen minimeres.

Nødpasning i øvrige tidsrum

Du kan få nødpasning i dit dagtilbud, hvis dit barns dagtilbud ikke er åbnet endnu. De børn, som skal starte i SFO mandag den 20. april, kan også få nødpasning i deres nuværende dagtilbud frem til, at de skal starte i SFO.  

Hvis du har brug for nødpasning uden for tidsrummet kl. 8-16, vil der fortsat være nødpasning til og med fredag den 24. april. Det gælder også om aftenen, natten, weekenden og på helligdage.

Hvis I har behov for nødpasning skal I sende information om jeres behov til laeringogudvikling@solrod.dk sammen med følgende oplysninger:

  • Barnets navn
  • Hvilket dagtilbud barnet er tilmeldt.
  • Hvilke datoer barnet skal nødpasses.
  • Hvilket tidsrum I har behov for (start/sluttidspunktet)
  • Jeres telefonnumre

Vi må hjælpe hinanden
Vi ved, at det er en svær situation for mange børn og forældre, men vi kan forsikre jer om, at vores dygtige medarbejdere og ledere er klar til opgaven og motiveret til fortsat at skabe de bedste rammer for jeres børn. Det er en helt ny hverdag, som alle skal finde sig tilpas i, og det kommer til at kræve tid og tolerance at vænne sig til. Vi må appellere til, at vi hjælper hinanden med at sørge for, at de nye retningslinjer bliver fulgt, så vi får den nye hverdag til at lykkes.

I vil få mere konkret information om genåbningen fra jeres daginstitution og dagpleje.

Hvis I har spørgsmål til ovenstående, kan I sende en mail til laeringogudvikling@solrod.dk. Spørgsmålene vil blive besvaret i løbet af påsken. Fra tirsdag den 14. april kan I også ringe til Læring og Udvikling eller dagtilbuddet med jeres spørgsmål.  

Siden er sidst ændret: 11-04-2020 Til top