Information om coronavirusInformation om coronavirus

Skole, dagtilbud m.m

Retningslinjerne for Solrød Kommunes skoler gældende fra mandag den 14. juni 2021

Fra mandag den 14. juni 2021 vil de nuværende retningslinjer på skoleområdet blive delvist udfaset, og skolerne vil fra den dato få mulighed for, at være tilbage på et såkaldt basisniveau.

Basisniveauet for skolerne er: 

  • Kravet om klasseinddelingerne ophører, og eleverne må igen blande sig på tværs af klasserne i undervisningen og i frikvartererne. Dette er gældende både udenfor og indenfor.
  • Eleverne i SFO/klubregi må igen blande sig på tværs af grupperne.
  • Det er igen muligt at afholde sociale og faglige arrangementer.
  • Anbefalinger om afstand ophæves.
  • Der vil ikke længere være krav om, at I bærer mundbind ved aflevering og afhentning af jeres børn indenfor på skolen eller i SFO/klubregi. Udmeldingen om ændringer ift. afhentning og aflevering indenfor, påhviler den enkelte skole at orientere om. Forældre og elever skal holde sig orienteret via Aula.

Stadig gældende retningslinjer og anbefalinger:

Hvis forældre skal indenfor på skolen eller indenfor i SFO/klubregi, bedes I fortsat være opmærksom på, at afspritte jeres hænder. Dette gælder også for søskende, der er med.

Skolerne vil fortsat have stort fokus på at efterleve sundhedsmyndighedernes anbefalinger for hygiejne, rengøring og udluftning samt efterleve de generelle råd om smitteforebyggelse. 

Test på skolen – også efter sommerferien
Regeringen opfordrer fortsat til, at eleverne ved fremmøde på skolen gennemfører to ugentlige test frem til og med september 2021. 

Eleverne vil have mulighed for at lade sig teste på skolen ugentligt, frem til skolernes sommerferie starter, og igen fra når det nye skoleår. Fra den 01. oktober 2021 vil der ikke længere være test på skolerne. 

 For de elever, der benytter SFO/klub i skolernes sommerferie vil der ikke være mulighed for at blive testet på skolerne, her henviser vi i stedet til Falcks testcentre.  

 

Information sendt til forældre på Aula

Klik her for at læse brev til forældre i skole sendt 11. juni 2021. 

Klik her for at læse brev til forældre i dagtilbud sendt 11. juni 2021. 

Klik her for at læse brev til forældre i dagtilbud sendt 03. juni 2021. 

Klik her for at læse brev til forældre i skoler sendt 04. maj 2021.

Klik her for at læse brev til forældre i skoler sendt 20. april 2021.

Klik her for at læse brev til forældre i skoler sendt 24. marts 2021.

Klik her for at læse brev til forældre i skoler sendt 19. marts 2021.

Klik her for at læse brev til forældre i dagtilbud sendt 16. marts 2021. 

Klik her for at læse brev til forældre i skoler sendt 10. marts 2021.

Klik her for at læse brev til forældre i skoler sendt 02. februar 2021.

Klik her for at læse brev til forældre i skoler sendt 14. januar 2021.  

Klik her for at læse brev til forældre i dagtilbud sendt den 07. januar 2021.

Klik her for at læse brev til forældre i dagtilbud sendt den 26. november 2020. 

Klik her for at læse brev til forældre i dagtilbud og skole sendt den 08. oktober 2020. 

Klik her for at læse brev til forældre i dagtilbud om retningslinjer sendt den 23. september. 

Klik her for at læse brev til forældre i dagtilbud om retningslinjer sendt den 25. august. 

Klik her for at læse brev om nye retningslinjer fra 1. august 2020

Klik her for at læse brev om udenlandsrejser i sommerferien sendt den 11. juni til skoler og SFO. 

Klik her for at læse brev om udenlandsrejser i sommerferien sendt den 11. juni til dagtilbud.

Klik her for at læse brev om nye anbefalinger og retningslinjer samt ophør af nødpasning i SFO sendt den 14. maj.

Klik her for at læse brev om genåbning af skolerne for 6.-10. klasse samt SFO II sendt den 14. maj. 

Klik her for at læse brev til forældre i dagtilbud om nye anbefalinger fra myndighederne samt forlængelse af nødpasning sendt den 14. maj. 

Klik her for at læse brev om reduktion i forældrebetaling sendt den 1. maj.

Klik her for at læse brev om forlængelse af nødpasning og begræsende åbningstider sendt den 29. april.

Klik her for at læse brev til forældre i dagtilbud sendt den 15. april. 

Klik her for at læse brev til forældre i skoler sendt den 15. april. 

Klik her for at læse brev om overgang til SFO sendt den 15. april. 

Informationen er også tilgængelig for alle forældre via Aula. 

Siden er sidst ændret: 16-06-2021 Til top