Information om coronavirusInformation om coronavirus

Skole, dagtilbud m.m

Skolegenåbning for 5. – 8. klasserne gældende fra tirsdag den 06. april.

Eleverne i 5. – 8. klassetrin kan nu komme tilbage til deres skoler med 50% fremmøde, gældende fra tirsdag den 06. april 2021.

Fremmøde for eleverne
Eleverne skal som udgangspunkt møde ind til fysisk undervisning i 5 sammenhængende hverdage
efterfulgt af fjernundervisning i 5 sammenhængende hverdage. Ud fra gældende retningslinjer planlægger
den enkelte skole, hvornår eleverne skal møde ind. Forældre og elever skal derfor holde sig orienteret via Aula.

Indtil I modtager en udmelding fra jeres børns skoler, skal de fortsætte med at modtage fjernundervisning,
som de gør i dag.

De dage eleverne er på skolen vil der fortsat ikke blive afholdt aktiviteter eller undervisning på tværs af
klasserne. I frikvartererne vil eleverne også fortsat skulle holde sig til deres egne klassekammerater.

Eleverne i specialklasser må fortsat gerne møde ind til undervisning på skolen løbende, som de gør i dag.

Gode råd til forældre
Sundhedsstyrelsen har lavet en pjece med gode råd om sygdom og hjemsendelse til forældre med børn i dagtilbud eller skole. Du kan se den her.

Information sendt til forældre

Nedenfor kan du læse breve, som er blevet sendt til forældre på Aula eller Forældreintra.

Klik her for at læse brev til forældre i skoler sendt 24. marts 2021.

Klik her for at læse brev til forældre i skoler sendt 19. marts 2021.

Klik her for at læse brev til forældre i dagtilbud sendt 16. marts 2021. 

Klik her for at læse brev til forældre i skoler sendt 10. marts 2021.

Klik her for at læse brev til forældre i skoler sendt 02. februar 2021.

Klik her for at læse brev til forældre i skoler sendt 14. januar 2021.  

Klik her for at læse brev til forældre i dagtilbud sendt den 07. januar 2021.

Klik her for at læse brev til forældre i dagtilbud sendt den 26. november 2020. 

Klik her for at læse brev til forældre i dagtilbud og skole sendt den 08. oktober 2020. 

Klik her for at læse brev til forældre i dagtilbud om retningslinjer sendt den 23. september. 

Klik her for at læse brev til forældre i dagtilbud om retningslinjer sendt den 25. august. 

Klik her for at læse brev om nye retningslinjer fra 1. august 2020

Klik her for at læse brev om udenlandsrejser i sommerferien sendt den 11. juni til skoler og SFO. 

Klik her for at læse brev om udenlandsrejser i sommerferien sendt den 11. juni til dagtilbud.

Klik her for at læse brev om nye anbefalinger og retningslinjer samt ophør af nødpasning i SFO sendt den 14. maj.

Klik her for at læse brev om genåbning af skolerne for 6.-10. klasse samt SFO II sendt den 14. maj. 

Klik her for at læse brev til forældre i dagtilbud om nye anbefalinger fra myndighederne samt forlængelse af nødpasning sendt den 14. maj. 

Klik her for at læse brev om reduktion i forældrebetaling sendt den 1. maj.

Klik her for at læse brev om forlængelse af nødpasning og begræsende åbningstider sendt den 29. april.

Klik her for at læse brev til forældre i dagtilbud sendt den 15. april. 

Klik her for at læse brev til forældre i skoler sendt den 15. april. 

Klik her for at læse brev om overgang til SFO sendt den 15. april. 

Informationen er også tilgængelig for alle forældre via Aula. 

Siden er sidst ændret: 07-04-2021 Til top