Information om coronavirusInformation om coronavirus

Skole, dagtilbud m.m

Yderligere forlængelse af skolenedlukning for 0. - 9. klasserne, 10. klasserne samt SFO
Regeringen udmeldte i går på pressemødet, at nedlukningen af skolerne bliver forlænget til og med den 
07. februar 2021.

Forlængelsen er gældende for alle elever i 0. – 9. klasse samt SFO og 10. klasserne.

Forlængelsen betyder helt konkret:

 • Elever fra 0. – 4. klasse fortsat vil modtage nødundervisning, som fjernundervisning, til og med den 07. februar 2021.

 • Elever fra 5. – 9. klasse fortsat vil modtage fjernundervisning til og med den 07. februar 2021.

 • Eleverne i specialklasserne fortsat gerne må møde ind til undervisning, som hidtil. Det er op til den enkelte skole at vurdere, om de skal have fjernundervisning eller møde ind på skolen til undervisning. Eleverne skal holde sig orienteret via AULA.

 • Nødpasningen i SFOI for elever i 0. – 3. klasse samt i SFOII for elever i 4. klasse, vil også fortsætte til og med den 07. februar 2021.

  Nødpasningen er gældende for:
  • Børn, hvis forældre er kritisk personale eller privatansatte, der ikke er hjemsendt, og derfor har
   behov for pasning.
   Børn med særlige behov – (sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige)
  • Børn, hvor forældrene ikke selv har mulighed for at passe, eller hvor forældrene vurderer, at barnet har behov for at komme i SFO.

   Den enkelte SFO står for etableringen af nødpasningen, og tilmelding skal derfor ske til barnets egen SFO.

 • SFOII vil være lukket for elever i 5.- 6. klasse til og med den 07. februar 2021. Dog har alle elever fra specialklasserne samt elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, mulighed for at komme i SFOII og kan blive tilmeldt nødpasningen.

 • Eleverne på 10Solrød og UngSolrød vil fortsat modtage fjernundervisning til og med 07. februar 2021.

Skolerne vil have særlig opmærksomhed på udsatte børn og unge.

Forældre og elever skal holde sig orienteret i AULA fra deres egen skole.

Forlængelsen er gældende for Munkekærskolen, Uglegårdsskolen, Havdrup Skole, 10Solrød og
UngSolrød.

Gode råd til forældre
Sundhedsstyrelsen har lavet en pjece med gode råd om sygdom og hjemsendelse til forældre med børn i dagtilbud eller skole. Du kan se den her

 Information sendt til forældre

Nedenfor kan du læse breve, som er blevet sendt til forældre på Aula eller Forældreintra.

Klik her for at læse brev til forældre i dagtilbud sendt den 07. januar 2021.


Klik her for at læse brev til forældre i dagtilbud sendt den 26. november 2020. 

Klik her for at læse brev til forældre i dagtilbud og skole sendt den 08. oktober 2020. 

Klik her for at læse brev til forældre i dagtilbud om retningslinjer sendt den 23. september. 

Klik her for at læse brev til forældre i dagtilbud om retningslinjer sendt den 25. august. 

Klik her for at læse brev om nye retningslinjer fra 1. august 2020

Klik her for at læse brev om udenlandsrejser i sommerferien sendt den 11. juni til skoler og SFO. 

Klik her for at læse brev om udenlandsrejser i sommerferien sendt den 11. juni til dagtilbud.

Klik her for at læse brev om nye anbefalinger og retningslinjer samt ophør af nødpasning i SFO sendt den 14. maj.

Klik her for at læse brev om genåbning af skolerne for 6.-10. klasse samt SFO II sendt den 14. maj. 

Klik her for at læse brev til forældre i dagtilbud om nye anbefalinger fra myndighederne samt forlængelse af nødpasning sendt den 14. maj. 

Klik her for at læse brev om reduktion i forældrebetaling sendt den 1. maj.

Klik her for at læse brev om forlængelse af nødpasning og begræsende åbningstider sendt den 29. april.

Klik her for at læse brev til forældre i dagtilbud sendt den 15. april. 

Klik her for at læse brev til forældre i skoler sendt den 15. april. 

Klik her for at læse brev om overgang til SFO sendt den 15. april. 

Informationen er også tilgængelig for alle forældre via forældreintra og Aula. 

Siden er sidst ændret: 14-01-2021 Til top