Information om coronavirusInformation om coronavirus

Isolationsbolig

Borgere, der er smittet med COVID-19 og ikke har mulighed for at isolere sig i eget hjem, har mulighed for at blive visiteret til en midlertidig isolationsbolig. Det samme har nære kontakter frem til en negativ test.

Hvis du er testet positiv for smitte med COVID-19 eller er nær kontakt til en smittet, skal du isolere dig fra andre – herunder også din egen familie – indtil du har været symptomfri i 48 timer eller du som nær kontakt har modtaget et negativt testsvar.

Isolationen kan finde sted i dit eget hjem, men hvis det ikke er muligt for dig at isolere dig i dit eget hjem, har du mulighed for at blive visiteret til en midlertidig isolationsbolig af Solrød Kommune. Både ophold og forplejning er gratis.

Tilbuddet er til borgere over 18 år som:

  • er påvist smittet med ny coronavirus og er selvhjulpen.
  • deler husstand med flere andre, hvor det på grund små pladsforhold ikke er muligt at isolere sig fra andre i husstanden.
  • deler husstand med en eller flere personer, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19.
  • deler husstand med andre personer, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede person om at følge myndighedernes anbefaling om isolation i hjemmet f.eks, på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, og risikoen for smitte derfor øges.
  • er nær kontakt til en smittet (indtil der foreligger negativ test).
  • er indrejsende fra udlandet til Danmark. (I denne situation er både ophold og forplejning for egen regning).

Hvis børn og unge under 18 år har behov for at gå i frivillig isolation, skal det være ifølge med en voksen over 18 år fra samme husstand.  

Hvis du ud fra ovenstående har behov for en midlertidig isolationsbolig, skal du kontakte Solrød Kommune.

Du skal kontakte Borgerservice i rådhusets åbningstid på tlf. 56182000.

Rådhusets åbningstid er: mandag-tirsdag kl.8-14, onsdag kl. 10-14 og torsdag kl. 13-17.

Uden for Rådhusets åbningstid inklusiv weekender og helligdage skal du kontakt Rehabiliteringsafdelingen i tidsrummet kl. 10-16 på tlf. 9243 7233. 

Du kan læse mere om frivillig isolation her: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Isolation/Isolation_A4_120620_tilgaengelig.ashx?la=da&hash=38FDA8A08ECACB6EA910F583A3C79F3DAACB63A7

Siden er sidst ændret: 21-12-2021 Til top