Information om coronavirusInformation om coronavirus

Isolationsbolig

Borgere, der er smittet med COVID-19 og ikke har mulighed for at isolere sig i eget hjem, har mulighed for at få en midlertidig isolationsbolig stillet til rådighed.

Hvis du er testet positiv for smitte med COVID-19 skal du isolerer dig fra andre – herunder også din egen familie – indtil du har været symptomfri i 48 timer. Isolationen kan finde sted i dit eget hjem, men hvis det ikke er muligt for dig at isolerer dig i dit eget hjem, kan du får stillet en isolationsbolig til rådighed hos Danhostel Ishøj af Solrød Kommune.

Tilbuddet er til borgere over 18 år som:

- er påvist smittet med ny coronavirus og er selvhjulpen.

- deler husstand med flere andre, hvor det er småt med pladsen og/eller ikke har optimal rumad-skillelse.

- deler husstand med en eller flere personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19, som det er vanskeligt at sikre den rette afstand til.

- deler husstand med andre personer, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede person om at følge myndighedernes anbefaling om isolation i hjemmet fx på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, og risikoen for smitte derfor øges.

Du kan læse mere om sundhedsmyndighedernes retningslinjer for isolation her.

Hvis du ud fra ovenstående har behov for en midlertidig isolationsbolig, kan du kontakte Visitation og Koordination i Solrød Kommune på tlf. 56182428.

Siden er sidst ændret: 05-01-2021 Til top