Information om coronavirusInformation om coronavirus

Jobcenter

Der er midlertidigt lukket for personlige henvendelser i jobcenteret.
For at sikre at der ikke sker en spredning af coronavirus har regeringen besluttet at lukke alle landets jobcentre, dette gælder også i Solrød Kommune.

Der vil fra fredag den 13. marts ikke være åbent for personlige henvendelser men i stedet være et nødberedskab som sikrer, at du som ledig fortsat kan søge om og modtage offentlige ydelser. 

Den midlertidige lukning af jobcenteret i Solrød Kommune betyder følgende:

  • Alle planlagte samtaler aflyses
  • Hvis du fx af sociale eller psykiske årsager har behov for en samtale, vil dette ske digitalt eller telefonisk
  • Hvis du er i et aktivitetstilbud, sættes det i bero og der ville ikke igangsættes et nyt tilbud
  • Du skal ikke leve op til kravet om jobsøgning

Nødberedskabet sikrer, at disse aktiviteter fortsætter:

  • Som ledig vil du fortsat modtage din ydelse
  • Hvis du bliver ledig, kan du tilmelde dig som nyledig via jobnet.dk, telefonisk eller ved fysisk brev i jobcenteret, så du fortsat er sikret et forsørgelsesgrundlag
  • Som borger kan du henvende dig elektronisk eller pr. telefon til jobcenteret, og kan også afgive klager men de normale frister, fx klagefrister, suspenderes
  • Jobcenteret kan tage imod og behandler anmeldelser af arbejdsfordeling

Hvis du som ledig har spørgsmål, som du ikke har fået svar på, kan du kontakte Solrød Kommune på følgende telefonnummer: 56 18 21 87.

Siden er sidst ændret: 23-03-2020 Til top