Information om coronavirusInformation om coronavirus

Foreninger og fritid

I Solrød Kommune følger vi løbende udviklingen i Coronasituationen og sørger for de bedst mulige forhold for alle.

Det er mange forskellige borgeres hverdag og aktiviteter, der skal fungere på de samme kommunale faciliteter. Derfor må vi alle tage hensyn til hinanden, når mange borgergrupper skal være under samme tag. Retningslinjer er ikke ens for alle grupper og retningslinjerne ændrer sig ofte – i takt med Coronaudviklingen. Det er derfor vigtigt, at vi fotsat følger retningslinjerne:

  • God håndhygiejne.
  • Aftørring af kontaktflader.
  • Overholdelse af afstandskravene.
  • Hvis afstandskravene ikke kan overholdes, skal aktiviteterne tilrettelægges derefter.

Coronasituationen kan nødvendiggøre, at der fortsat sker ændringer og tilpasninger i brugen af kommunale lokaler. Foreninger bliver løbende opdateret af Kultur og Fritid, hvis der sker ændringer i retningslinjer inden for dette område eller i brugen af kommunale lokaler og udendørsanlæg. 

Herunder finder du relevant information indenfor retningslinjer, hvordan skal foreninger forholde sig til smitte, hvad er åben m.m.

  • Er din forening økonomisk presset pga. corona? Læs om de lokale hjælpepuljer herunder.

Pas på dig selv og dine omgivelser. 


Få svar på dine spørgsmål

Få svar på dine spørgsmål, som udbredelsen af corona i øjeblikket giver anledning til.
(Guide fra Center for frivilligt socialt arbejde).

Kontakt os hvis du har spørgsmål

Administrator i Kultur og Fritid Lisa Kimiko Makholm
Mail lma@solrod.dk
Tlf. 5618 2831

Frivilligkonsulent i Aktivitets- og Frivilligcenteret Helene Pihl
Mail hhp@solrod.dk
Tlf. 2364 8908

Siden er sidst ændret: 19-10-2020 Til top