Information om coronavirusInformation om coronavirus

Besøg på botilbud

Her kan du læse om reglerne for besøg på botilbud:
  • Alle borgere på botilbud kan nu få besøg på udearealer.

  • Borgeren kan få besøg af 1-2 faste besøgspersoner, der udpeges blandt beboerens nære pårørende.

  • Der gives mulighed for, at borgere under visse betingelser får mulighed for at modtage besøg på indendørs arealer, som de selv råder over.

  • Visse dagtilbud undtages helt fra besøgsforbuddet. Det drejer sig om sociale akuttilbud, sociale stofmisbrugsbehandlingstilbud, beskyttede beskæftigelsestilbud og aktivitets- og samværstilbud.


    Uddybende spørgsmål kan rettes til leder af Handicap og Socialpsykiatri Nikolaj Bødker på tlf. 56182166  
Siden er sidst ændret: 07-04-2021 Til top